Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem världsreligioner

Skapad 2019-01-20 20:48 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 3 Religionskunskap
Du kommer ges en introduktion till fem världsreligioner och få samtala om elevnära livsfrågor. Du kommer ges möjlighet att utveckla kunskap om religionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Du kommer att få lära dig om vad som förenar och skiljer religionerna åt. Du kommer också få utveckla din förmåga att reflektera om olika livsfrågor, vilket kan öppna upp för förståelse och respekt mellan människor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar.

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur väl du kan:

 • berätta om de olika religionernas heliga platser/rum, ritualer, helig skrift, traditioner etc.
 • analysera likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
 • söka och ta till dig information.
 • redovisa skriftligt och muntligt.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • lyssna på berättelse om religioner.
 • titta på filmer
 • läsa faktatexter och svara på/diskutera frågor utifrån texten
 • möjlighet att redovisa muntligt,och skriftligt 

Du kommer arbeta självständigt och tillsammans med andra i par eller grupp.

Vi kommer använda stödstrukturer som VÖL och VENN-diagram för att jämföra likheter och skillnader samt att samla fakta och utvärdera vad vi lärt oss. 

Vi kommer att dokumentera med text och bild och samla materialet i form av en lap-book. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: