Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider

Skapad 2019-01-20 20:57 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 kommer vi att följa årstiderna i vår omgivning på olika sätt.

Innehåll

Detta ska du lära dig

 • Våra fyra årstider
 • Veta vad begreppen, årstid, månad, veckodag och datum är

 

Så här ska vi arbeta

 • Sjunga sånger om årstiderna, månaderna, veckodagarna
 • Vi ska leka lekar och göra aktiviteter utomhus som är typiska för årstiden
 • Vi pratar om ovanstående begrepp varje morgon vid samlingen när vi tittar i kalendern
 • vi gör en årstidsbok
 • Vi målar varje årstid

 

Så här blir du bedömd

 • Din delaktighet i sångerna
 • Du gör en årstidsbok och kan berätta något om årstiderna
 • Du kan delta i samtal vid morgonsamlingen om ovanstående begrepp

Uppgifter

 • Hösten

 • Vintern

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: