Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2019-01-20 20:59 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Datorer och programmering

 

Du ska kunna följande:

1. Datorns historia

2. Datorns uppbyggnad

3. Grunderna i blockprogrammering

4. Vad programmering är

5. Mobiltelefonens historia

6. Hur programmerad vår vardag är

 

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar.

Läsa texter, svara på frågor.

Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Titta på film.

 

Bedömning:

Dina muntliga svar på frågor.

Ditt deltagande i diskussioner.

Hur bra du genomför och dokumenterar ditt arbete med programmering.

Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: