Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 8a vt19

Skapad 2019-01-20 21:17 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 8 – 0 Svenska
Vi ser dokumentären Zero Impact samt Cowspiracy och delar våra tankar och frågor om dessa. Vi läser och presenterar artiklar från Naturskyddsföreningens hemsida. I det här arbetet övar vi läsförståelse och presentationsteknik och utökar våra kunskaper om ett hållbart liv på jorden.

Innehåll

Gå in på https://www.naturskyddsforeningen.se/ och bekanta dig en stund med hemsidan och rubrikerna Vad vi gör/Arbetsområden och Vad du kan göra/Grön guide (länk: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide). 

Om du behöver eller vill lyssna på artiklarna använder du lurar och Claro Read (Kerstin visar).

Tid: 5 lektioner att förbereda sig och tre lektioner till presentationer. Förberedelselektionerna kan du lägga upp så här: 

Lektion 1: Punkt 1. 

Lektion 2: Punkt 2 - 4.

Lektion 3: Punkt 4 

Lektion 4: Punkt 5

Lektion 5: Punkt 5

Lektion 6: Punkt 6 - blir du klar tidigare arbetar du med extrauppgifter.

 1. Välj en artikel som du tycker verkar intressant. Om du väljer en kort artikel som t.ex. "5 sätt att äta dig miljösmart" och satsar på högre betyg än E är det viktigt att du utvecklar resonemanget i punkt 4, eller fördjupar och berättar något mer om någon del av miljösmart mat. Då behöver du läsa i någon annan artikel också. Ange i så fall källan, webbadressen räcker bra. 
 2. Öppna ett dokument på uppgiften Hållbar utveckling på Classroom. Skriv din artikels namn som rubrik, så att det blir lätt för mig att hitta den. Lägg en länk till artikeln längst ned i dokumentet under rubriken "Källor:" 
 3. Läs eller läs och lyssna på texten. Om det finns nya ord, skriver du upp dem, slår upp vad de betyder (googla brukar vara bra) och skriver upp vad de betyder, d.v.s. gör en ordlista; lång eller kort. Om du har en ordlista lägger du den sist i dokumentet. 
 4. Sammanfatta artikeln i löpande text med egna ord. Du får som mest skriva av tre ord i rad från artikeln (det är en bra tumregel när man använder källor). Därefter ska du resonera om vilka följder och konsekvenser eller fördelar och nackdelar som blir. Det kan ju finnas saker i den här artikeln som kan vara svårt att acceptera för en del människor. Kanske måste vi förändra vårt beteende på något sätt som individer eller som samhälle. Tänk både på individ, samhälle och natur/miljö. Det kanske finns ytterligare perspektiv att beakta? Försök utveckla ditt resonemang så bra du kan.
 5. Skriv stödord på din text i googlepresentationen och lägg till passande bilder. Använd ca fem stödord och en bild på varje bild. Gör en luftig layout. Dela din presentation med hela klass 8a, så att ni, även om ni inte får lyssna på alla presentationer, kan ta del. Ställ in så att dina klasskamrater endast kan visa dokumentet, inte redigera. 
 6. Respons med bänkkamraten. Är det något som du inte är riktigt nöjd med eller vill ha en åsikt om? Visa varann era presentationer och be om kamratens åsikt om det du vill. Öva därefter på att presentera din artikel och dina tankar om den endast med hjälp av google-presentationen. Försök följa bedömningsmatrisen. Här är en mer detaljerad matris som ger dig en tydligare bild av hur du lyckas bra med din muntliga presentation: https://docs.google.com/document/d/1h1-JvRtO183sx0U45abi4Tmd5rGwaHK_xNHZNbXLxbE/edit# 
 7. Ni presenterar för en tredjedel av klassen och för mig. Lyssnarna antecknar och får återkoppla till presentatören vad de lärt sig. 

Extrauppgifter om du blir klar:

 • Skriv en berättelse
 • Skriv en faktatext om något inom temat hållbar utveckling, ett yrke du kom i kontakt med under artikelarbetet eller något annat du är nyfiken på att veta mer om. 
 • Skriv dikter.
 • Gör ett bildspel med musik (här måste du ta reda på hur man gör själv om du ska göra allt digitalt) på temat.
 • Skriv ett brev till en politiker (se https://www.naturskyddsforeningen.se/tuffareklimatpolitik). 
 • Förbered ett nytt föredrag som du vill hålla.
 • Läs en bra bok.

När det är redovisningslektioner jobbar du med extrauppgifterna. Alla jobb lägger ni på Classroom. 

 

 

Uppgifter

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Förmågor:

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ej E
E
C
A
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbereda och genomföra (...) muntliga redogörelser med (...) fungerande struktur och innehåll och (...) anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
väl utvecklade väl fungerande god
Kombinera bild, text och tal
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett (...) kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: