Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2019-01-20 21:39 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Nu jobbar vi med kapitel två i matteboken: geometriska objekt, längd och omkrets!

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

-  kunna namnge och beskriva de geometriska objekt som kapitlet handlar om

- kunna de olika längdenheterna och hur de förhåller sig till varandra (1dm = 10 cm)

- mäta olika föremål med en linjal på ett korrekt sätt

- räkna ut omkretsen på de olika objekt som finns i kapitlet

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar och titta på filmer
 • Göra övningar i par
 • Arbeta i matteboken
 • Ha läxa
 • Avsluta kapitlet med ett test

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

- visa vad du kan i det vardagliga arbetet på lektionstid

- göra och lämna in läxorna

- räkna klart kapitlet och

- visa vad du kan på testet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: