Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter vt 2019

Skapad 2019-01-20 21:46 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter

Innehåll

 

Vardagsaktiviteter vt 2019

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • söka information om service- och kulturutbud, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

(Lgr11)

 

Centralt innehåll

 

I årskurs 1–3

 

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 

 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
 • Rutiner vid inköp.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Redskap som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

 

 

 

Omvärld

 

 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
 • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Yrken och verksamheter i samhället.
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.

 

Leva tillsammans

 

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan, till exempel vid elevråd och klassråd.
 • Regler med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

 

I årskurs 4–6

 

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Rutiner för måltider.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.

 

Omvärld

 

 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
 • Sverige och platser som har betydelse för eleven.
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Yrken och verksamheter i samhället.
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
 • Information i såväl digitala som andra medier.

 

Leva tillsammans

 

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt alla barns rättigheter, till exempel enligt barnkonventionen.
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

 

I årskurs 7–9

 

Vardagsrutiner och vardagsmiljö

 

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Konsumentkunskap, till exempel kvalitet och jämförpris.
 • Återvinning och hur den fungerar.
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Olycksrisker i hemmet och hur de kan förebyggas.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Omvärld

 

 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.

 

Leva tillsammans

 

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

 

(Lgr11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej? (Utefter var och ens förutsättningar)

 

 • Kunna delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. I arbetet deltar du i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

 • Kunna delta vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.

 • Kunna delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

 • Kunna delta i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

 • Kunna delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna.

 • Kunna delta i att beskriva någon kristen tradition och högtid.

 • Kunna delta i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

 • Kunna delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.

 • Kunna delta i något gemensamt beslut i skolan.

 • Kunna delta i att hämta information från olika källor.

 • Kunna delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

 • Kunna identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

Hösten 2018-Våren 2019

 

För att nå målen arbetar vi med målen under läsåret 2018–2019. Du kommer att arbeta med följande

 

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.

 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

 • Återvinning och hur den fungerar.

 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.

 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.

 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.

 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

   

   

 

 

 

Planering vt 2019

 

Hur: undervisning

 

Genom att delta/aktivt medverka i ämnesområdet vardagsaktiviteter.

 

V.2 Baka chokladbollar

 

V.3 Städa

 

V.4 Diska

 

V.5 Handla på Konsum.

 

V.6 Baka muffins

 

V.7 Youtube musik om mat.

 

V.8 Tvätta och sortera tvätt

 

V.9 Skriva recept till Pizzabullar

 

V.10 Sportlov

 

V.11 Baka Pizzabullar med kalkon, tomatpuré och ost.

 

V.12 Sopsortering

 

V.13 Städa

 

V.14 Handla på Konsum

 

V.15 Göra milkshake.

 

V.16 Gå till återvinningsstation med skräp.

 

V.17 Påsklov

 

V.18 Diska

 

V.19 Handla på Konsum

 

V.20 Baka scones

 

V.21 Panta burkar

 

V.22 Städa

 

V.23 Baka rulltårta som ska bli bakelser

 

V.24 Sommarlov

 

 

 

 

 

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor.

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

Bedömning: Personalen stämmer av varje dag mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning. Personalen stämmer av varje dag med varandra samt vid arbetslagsträffar 1g/v.

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga,

 

           metakognitiv förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

VAA
Mölndals stad - Vardagsaktiviteter (Träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9.
 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA   undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • VAA   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA   söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: