Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Lappteknik och återbruk L

Skapad 2019-01-21 06:14 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I slöjden betonas medvetenhet om hållbar utveckling och i år 8 jobbar vi med detta i fokus lite extra mycket genom att öva lappteknik. På köpet repeteras och övas maskinsömnadens alla grunder, geometri, formgivning och materialkunskap. Man kan tänka på fyra Å när man arbetar med olika material i slöjden: ÅTERHÅLLSAM Att vi bara ska konsumera det vi behöver med tanke på ekologiska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter i ett globalt perspektiv. ÅTERANVÄND Att vi använder det som producerats som det är. Att vi byter, skänker, lånar och delar saker med varandra. ÅTERBRUK Att vi tar tillvara producerat material och lagar, förändrar, gör om samt använder det till något nytt och annat än vad det var tänkt till från början. ÅTERVINN Allt som inte längre kan användas ska hamna på rätt ställe i kretsloppet. Exempelvis PET-flaskor återvinns och blir tyg.

Innehåll

Varje lektion framöver:

Enskilt arbete på egen blockhusruta. Antingen följer man den instruktion och mall som finns i Slöjdlexikons kurs "SY" eller så väljer man att utveckla den vidare på önskat sätt. Alla ska göra minst en ruta med måtten 40x40 cm samt avsluta den med valfri montering (kuddöverdrag, duk, tavla?...) men det går naturligtvis bra att "fastna" i tekniken och sy fler.

Varje lektion avslutas med att minst en bild läggs in i Slöjdportfolio, din egen digitala arbetsbok/loggbok så att utvecklingen blir tydlig och så att det blir enklare för dig att efter arbetets slut minnas och sammanfatta arbetet i en redovisning här i Unikum.

Lektion 3

I grupp:

Fortsätt skissa på den sorts blockhusruta du vill skapa.

Prova flera olika varianter av kombinationer och fundera över vad de ger för intryck, vad som funkar och inte funkar.

9:50

Bryt för diskussion i gruppen 10 minuter.

Låt alla berätta om sina skisser och vilka val som gjorts. Ge tips och förslag om någon kört fast.

10:00-10:40

Fortsätt skissa om du behöver det.

Börja välja de tyger du vill ha för din ruta. Se instruktionen för blockhusrutan i Slöjdlexikon så att du vet hur du ska göra och vilka mått du ska använda.

Loggboken:

Berätta hur du ska göra din ruta i ord och bild. Mått på de olika delarna ska vara med.

___________________________________________________________________________________________________________

Lektion 2 Stationer

Station 1, 20 min: 

Gör i den ordning de står, du hinner så långt du hinner på 20 minuter.

Bildspel ULL:

Fundera och repetera!

Var får vi ull ifrån?

Vad är bra med ull?

Minns du inte riktigt? Gå tillbaka till bildspelet och ta reda på det.

Bildspel LIN:

Fundera och repetera!

Var får vi lin ifrån?

Vad är bra med lin?

Minns du inte riktigt? Gå tillbaka till bildspelet och ta reda på det.

Bildspel SILKE:

Fundera och repetera!

Var får vi silke ifrån?

Vad är bra med silke?

Minns du inte riktigt? Gå tillbaka till bildspelet och ta reda på det.

Om du hinner:

Gå till loggboken i Slöjdportfolio och skriv en mening som börjar:

Jag lärde mig att ...

Station 2, 20 min: 

Gör i den ordning de står, du hinner så långt du hinner på 20 minuter.

Bildspel om KONSTFIBER:

Slöjdlexikon om konstfiber

(två bildspel 6:44+5:55 min)

Fundera och repetera!

Var får vi silke ifrån?

Vad är bra med silke?

Minns du inte riktigt? Gå tillbaka till bildspelet och ta reda på det.

Om du hinner:

Gå till loggboken i Slöjdportfolio och skriv en mening som börjar:

Jag lärde mig att ...

Station 3, 20 min:

Skissa och planera

Lärare med på den här stationen

Repetera inspirationsfilmen (1:51 min) i Slöjdlexikon. 

Fundera över hur du vil skapa din ruta med hjälp av färger, nyanser.

Ta ett papper med blockhusrutor och börja fylla i med färger. Lek med de olika effekter som uppstår med ljusa och mörka färger samt hur blocket sys ihop ("Rådhustrappan i slutet av inspirationsfilmen är ett ex.)

Skriv namn på pappret så sparas det till nästa lektion då vi fortsätter det praktiska arbetet.

________________________________________________________________________________________________________________________

Länk till Slöjd är grönt och skönt från Lärarförbundet

Kunskaper du behöver i arbetet:

 • Trä symaskinen

 • Mäta och klippa noga

 • Kunna nåla ihop tyger

 • Kunna fästa tråden Precis där du planerat

 • Kunna avsluta sömmen precis där du planerat

 • Kunna skilja på bomull och syntettyger, vävda och trikåtyger

 • Kunna pressa tyg

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: