Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kapitel 3 Geometri (9) NOH03C

Skapad 2019-01-21 07:40 i Provskola - grundskolan Alingsås
Grundskola 9 Matematik
Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, t.ex. delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda Pythagoras sats.

Innehåll

Arbetsområde

Här inom geometrin kommer det att dyka upp gamla saker, som vi jobbar vidare på med nya användnings-områden. Skala och likformighet är en avdelning, liksom area och volymer på olika sätt. Så det gäller att träna in det nya, så att du känner dig bekväm med dessa metoder. Då kommer du att ha bra koll på geometrin.

Konkreta mål
När vi är klara med kapitlet ska du kunna hitta symmetrilinjer, avbilda en figur symmetriskt, tolka och rita figurer i olika skalor, även använda areaskala och volymskala. Likformighet ska hjälpa dig att beräkna vinklar och sträckor och du ska kunna använda dig av topptriangelsatsen.

Bedömning:
Jag kommer bedöma din förmåga att:

   -  lösa problem där det handlar om former och figurer av olika slag, i flera dimensioner.
   -  använda de geometriska begreppen på ett fungerande sätt och hur väl du kan beskriva dem och resonera om hur de relaterar till varandra 
   - använda dig av metoderna och göra korrekta beräkningar av sträckor, areor, volymer och vinklar.
   - visa dina tankegångar genom att ha en tydlig och strukturerad redovisning, där du använder dig av formler eller hänvisar till andra begrepp, t ex likformighet.


Undervisning:
Vi kommer att jobba en hel i boken, en del arbetsblad och vi kommer att använda oss av formler och bestämda metoder och behöver därför jobba med många uppgifter, för att hinna bli tillräckligt säkra, för att komma ihåg hur man ska göra.

Viktiga begrepp:

symmetri symmetrilinje rotationssymmetri rotationsordning
likformighet kongruens längdskala
areaskala volymskala topptriangel  
hypotenusa katet Pythagoras sats  
   

 

 
Viktiga metoder:

- Beräkna rotationsordning
- Använda skala för att beräkna bilden eller verkligheten, även med enhetsomvandling
- Beräkna längd, area och volym av likformiga figurer
- Beräkna vinklar i likformiga månghörningar
- Beräkningar med topptriangelsatsen och Pythagoras sats


Uppgifter att arbeta med
:
Välj de nivåer som passar dig bäst.

Avsnitt

Sida

Uppgift

Kommentar

3.1

97 - 98

1 - 7

Grundläggande nivå

 

98

8  - 12

Lite högre nivå

 

98

13

För den som vill högre

3.2

101 - 102

1 - 10

Grundläggande nivå

 

102 - 103

11 - 17

Lite högre nivå

 

103

18 - 21

För den som vill högre

3.3

106 - 107

1 – 10

Grundläggande nivå

 

108

11 - 19

Lite högre nivå

 

108

21 - 23

För den som vill högre

3.4

112 - 114

1 - 11

Grundläggande

 

114 - 115

12 - 19

Lite högre nivå

 

115

20 - 25

För den som vill högre

3.5

118 - 119

1 - 10

Grundläggande

 

120 - 121

11 – 19

Lite högre nivå

 

121

20 - 24

För den som vill högre

3.6

124

1 – 7

Grundläggande

 

125

8 – 14

Lite högre nivå

 

125

15 - 19

För den som vill högre

       
Hemuppgifter:
Vi har inga speciella hemuppgifter utom när det är dags för repetition inför provet. I övrigt måste du jobba hårt på lektionerna, så att du ser att du hänger med i planeringen. Om du inte ligger i fas med det vi jobbar på i skolan, får du själv ta ansvar för att jobba ikapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: