Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering vt 2019

Skapad 2019-01-21 08:00 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Sagor och Bornholmsmodellen.

Innehåll

Vi fortsätter med höstens tema Sagor.Med hjälp av Bornholmsmodellen kommer vi att utveckla arbetet kring sagor .I det arbetssättet ingår regelbundna samlingar med en tydlig struktur.Under veckan lägger vi in tillfällen för olika språkliga övningar som exvis rim o ramsor ,uppmärksamhetslekar ,lyssnalekar.Den första sagan vi jobbar med är Sagan om Pannkakan.Vår vän Nisse kommer att vara med även i fortsättningen.Tillsammans med barnen ska vi göra iordning i hans ”hus” igen efter julgransplundringen.

Veckan struktur ser ut som tidigare med den lilla skillnaden att sångsamlingen nu kommer att vara på fredagar istället för måndagar.I övrigt har vi åldersgrupper tisdag och onsdag samt utflyktsdag på torsdag.Grupper och utflykt startar 9.30.

I grupperna jobbar vi med olika teman ,just nu gör vi undersökande experiment med vatten,is och snö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: