Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och samhörighet

Skapad 2019-01-21 08:26 i Regnbågen Hedemora
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi arbetar med trygghet och samhörighet.

Innehåll

SYFTE

För att barn ska kunna utvecklas och hitta lusten till att upptäcka och lära, måste de först och främst känna trygghet och samhörighet. Vi vill att varje enskilt barn på Regnbågen ska känna sig trygg med oss pedagoger, med övriga barn i barngruppen samt med vår ute- och inomhusmiljö. 

METOD

Vi anpassar inskolningen efter varje enskilt barn. Varje barn är en enskild individ och behöver olika lång tid och behov för att bli trygg.

Vi tänker dagligen på att ge ett bra mottagande av varje barn när de kommer till oss på förskolan.

Vi har dagliga rutiner på avdelningen för att ge barnen struktur och trygghet.

Vi har varje dag sångsamling där vi sjunger tillsammans för att varje barn ska få känna delaktighet och samhörighet.

Vi arbetar med värdegrunden, hur vi ska vara mot varandra, hur man kan vara en bra kompis.

Vi pedagoger är lyhörda och observanta för varje enskilt barn, då de av olika anledningar kan visa otrygghet i olika situationer under hela förskoletiden.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi observerar barngruppen kontinuerligt och lyfter eventuella funderingar i arbetslaget.

UPPLÄGG

Vi arbetar fortlöpande med trygghet och samhörighet under hela läsåret 2018/2019.

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: