Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vt-19

Skapad 2019-01-21 08:33 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Litteraturprojekt med inriktning mot matematik och teknik

Tidsperiod: Vt-19

Förskolans namn: Håstahöjdens förskolan

Grupp: Nyckelpigan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum:: 21/1-19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Matematik, teknik.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Utveckla sin förståelse för rum form läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
Utvecklar sin förmåga att bygga och skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Skapa ett intresse och en nyfikenhet kring matematik och enkel teknik i vardagen. Lika, olika, par, mängd, antal, tydliggöra olika begrepp, former.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi kommer att arbeta i smågrupper, genom den pedagogiska dokumentationen får vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper. I projektet fångar vi upp barnens intressen vilket ger dem delaktighet och inflytande. Alla pedagoger är ansvariga. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom skapande, unikum, bilder på väggarna, dokumentationsprotokoll och digitala verktygPlaneringen upprättad av: Kristin, Anna och Magda

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: