Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skogens Djur

Skapad 2019-01-21 08:53 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Vi har valt att under vårterminen -19 jobba med de svenska skogens djur. Vi kommer jobba med temat på många olika sätt.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi har valt temat djur pågrund av att barnen vissar ett intresse för djur. De flesta barnen benämner djur och kan även många djur läten. Detta vill vi vidareutveckla tillsammans. Vi har en närhet till djur och natur, vilket gör att barnen ofta vistas i skogen samt att våra miljöer bjuder in till samtal och nyfikenhet till ämnet skogen och djur.

 

Mål

Vi har valt att jobba med temat med en stor bredd och variation. Vi kommer ha temat med oss och plocka fram det när det passar och barnen bjuder in. Vi får se vart temat tar oss. 

 

Metod

Vi kommer behandla temat på bland annat följande vis:

•Sånger

•Sagor

•Tecken

•Hur ser djuren ut? -Hur låter djuret? -Vad äter djuret?

•Vi kommer arbeta med skapande verksamhet

•Låna böcker

•Digital teknik så som appar, filmer mm.

• vi kommer behandla temat utifrån ett vänner perspektiv - Skogens vänner djuren. 

• Vi kommer tillsammans med barnen  bygga upp ett sago rum, med tema skogen och dess vänner djuren. Detta vill vi ska erbjuda barnen material att fortsätta utforska och leka. 

 

Uppföljning och Utvärdering

Löpande utvärderingar och planering för hur temat ska utvecklas kommer ske under våra vecko planering i arbetslaget.

 

Analys och Utveckling

”Större analys sker vid termins slut då temat ska följa hela terminen”

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: