Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2019-01-21 08:59 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Engelska
During week 2 - 9 you will work individually on the project “Virtual globetrotters”. The tasks can be found in google classroom.

Innehåll

Link to week to week planner.

In your project you will:

Research an English speaking country of your choice and create google presentation (or prezi). Remember to collect your sources!

Hold a presentation where you tell us about your country in English. You may only use keywords when you present.

Write a text to “We are virtual globetrotters” use your venn-diagram as a help), give and receive feedback from a class mate and your teacher and edit your final text.

 

You will see a few episodes of the tv-show “Family Foster” and practice both listening and speaking skills.

 

Assessment: 

Listening through a listening test at the end of this period. 

Speaking through your presentations. 

Writing through your written assignment due week 8.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Presentation - TALA

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ordförråd, grammatik och menningsbyggnad
...enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du använder ett enkelt språk och korta meningar. Du uttrycker dig med osäkerhet men gör dig förstådd.
... relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan variera ditt ordförråd och använda synonymer*.
... relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan variera ditt språk, använda synonymer och idiomatiska uttryck*.
Flyt
... med visst flyt Du uttrycker dig så andra förstår och hänger med i det mesta du säger utan att behöva tveka och stanna upp.
...med flyt Du uttrycker dig spontant och med flyt och kan utveckla det du talar om på ett relevant och otvunget sätt.
Syfte
..i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du visar att du kan beskriva ditt land och jämföra med Sverige och svara på frågor med enkla och vardagliga fraser.
...med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du visar att du kan beskriva fakta och detaljer från ditt land och jämföra det med Sverige och kan hantera oförberedda frågor.

En
Skriva - "We are virtual globetrotters"

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (Du beskriver och diskuterar med enkla ord och uttryck. Du kan göra minst en jämförelse.)
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (Du beskriver och förklarar med mer varierade ord och uttryck. Du reflekterar och jämför med hjälp av några olika exempel.)
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (Du beskriver och förklarar med varierade och avancerade ord och uttryck. Du reflekterar och jämför detaljerat, med olika exempel och från olika perspektiv.)
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. (Du kan skriva en enkel text på engelska. Det du skriver går att förstå och du försöker få din text att hänga ihop med ord som ”and”, ”but”, ”because” osv.)
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Du kan skriva en text på engelska med ganska varierat språk. Din text är också ganska tydlig, och det mesta du skriver hänger ihop i en bra ordning. Du har dessutom ett visst flyt i språket. Din text är skriven enligt instruktionerna.)
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. (Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan skriva en text på engelska med ganska varierat språk. Din text innehåller få fel, är tydlig och meningarna hänger ihop på ett bra sätt. Du har dessutom flyt i språket, det låter engelskt. Din text är väl anpassad efter instruktionerna.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: