Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2019-01-21 09:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbete med att läsa, tolka och skriva dikter.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska du få bekanta dig med en ny genre, dikten, och dess form. Vi kommer att läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad författaren har för budskap med sin dikt. Vi kommer att läsa, lyssna och samtala om dikter. Genom att skriva olika sorters dikter själv kommer du få uttrycka dig och formulera fram egna tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att öva dig i att

 • få uttrycka dina tankar och åsikter i tal och skrift
 • förstå och tolka dikter
 • skriva olika sorters dikter
 • läsa upp dikter inför andra

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • känna igen olika slags dikter
 • uttrycka egna tankar och upplevelser i dikter, både i samtal och i de dikter du själv skriver.
 • förstå budskapet i en dikt
 • kombinera bild och text

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att;

 • lyssna till dikter
 • samtala kring och tolka dikter
 • skriva olika sorters dikter
 • illustrera dina dikter med egna och/eller andras bilder
 • renskriva dikterna på dator eller lärplatta.
 • läsa upp dina och andras dikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA

Matriser

Sv SvA
Dikter

Dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Hur du diskuterar innehåller i dikterna på olika sätt bedöms.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika dikter.Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika dikter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika dikter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och diskutera
Hur du pratar om dikterna, jämför och drar slutsatser från det du själv upplevt.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Skriva- innehåll
Hur du skriver dikter med ett varierat och tydligt innehåll och med en uppbyggnad som är typisk för dikten.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du kan skriva olika slags dikter med ganska tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med mycket tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Att du använder stor bokstav, punkt, kommatecken och utropstecken samt att du läser igenom det du skriver och använder stavningsregler.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Använda bilder
Att du kan använda bilder som hänger ihop med dikter som du själv skrivit och dikter du läser.
 • SvA  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda och ge respons
Hur du ger och tar emot respons bedöms.
 • SvA  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i dikter. Du förbättrar dina dikter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i dikter. Du förbättrar dina dikter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i dikter. Du förbättrar dina dikter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Ordförråd
Att du använder ord och begrepp som vi går igenom på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Diskutera
Att du ställer frågor och är aktiv under lektionerna samt visar att du tar till dig det andra säger.
 • SvA  4-6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: