Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden de första åren. Svensgårdsskolan åk 3

Skapad 2019-01-21 09:14 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp i åk 3-5
Grundskola 3 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker ¤ välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet ¤ analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden ¤ tolka vad slöjdföremål kan berätta

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.

Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.

Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.

Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut. 

 

 

ARBETSGÅNG

Vi börjar med att lära känna salen, rutiner, lära namnen på de vanligaste verktygen och maskinerna.

Vi jobbar i början med enklare handverktyg och lär oss hur de används.

Vi pratar om de material som kommer att användas på träslöjden och om våra vanligaste svenska träslag.

Vi kommer att lära oss att använda verktygen på ett säkert sätt. Vi lär oss styra och såga rakt. Vi gör vår första slöjdsak.

Vi skapar  våra egna figurer efter att först ha gjort en skiss efter egen inspiration. Vi jobbar med figursåg, fil, och sandpapper. När de är klara berättar vi vi varför saken blev som den blev och var det så du hade tänkt att den skulle bli?

 

BEDÖMNING

I slöjdämnet jobbar vi i de lägre åren mot kunskapskraven som finns i åk 6 men på en lägre nivå. Vi tränar redan från start våra förmågor för att kunna nå betyg i åk 6. För att nå betyget E i åk 6 ska man ha uppfyllt följande:

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Figur på pinne!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: