Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vale 9 kapitel 4-5

Skapad 2019-01-21 09:15 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska arbeta med områden som har att göra med att uttrycka åsikter och spansk/ latinamerikansk musik.

Innehåll

Vale 9, kap 4-5

  • Du lär dig ord och fraser som finns i bokens kapitel.
    Du lär dig grammatik som finns i bokens kapitel. - diftongerande verb - uttrycka åsikt och framtid
  • Du lyssnar på texter och hörövningar.
    Du skriver egna texter.
  • Du pratar spanska.

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i skrift och förstå talad spanska. Du ska även kunna uttrycka dig muntligt.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva, prata, lyssna och läsa.

Genomförande

Lära dig att uttrycka din åsikt på spanska.

lära dig att berätta om vad du vill göra i framtiden.

Lära dig diftongerade verb av typen cerrar/ie/ och poder /ue/.

Berätta och kunna lite om spansk och latinamerikansk musik. 

Lära dig orden i kapitel 4-5

Lära dig att arbeta med och förstå de hörövningar som du genomför.

Träna på att skriva texter och slå upp nya ord. 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift och i tal.  Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons. Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov när vi har avslutat arbetsområdet kapitel 4-5, där du kommer att få visa att du förstår talad och skriven spanska i form av hörförståelse.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven spanska. 

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på spanska i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt.
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: