Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra kap 3 Åk 7

Skapad 2019-01-21 11:06 i Hallens Kyrkskola Åre
Algebra Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
ALGEBRA

Innehåll

 

Algebra

Förväntat resultat, du ska:

 • använda prioriteringsregler
 • tolka och skriva uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • lösa ekvationer med olika metoder
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

 

 

Du får öva din förmåga att:

 • formulera och lösa problem samt värdera valda strategier - Problemlösningsförmåga
 • använda och analysera matematiska begrepp samt samband mellan begreppen - Begreppsförmåga
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - Metodförmåga
 • föra och följa matematiska resonemang - Resonemangsförmåga
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser - Kommunikationsförmåga

 

 

Det centralt innehåll vi lär oss mer om:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för ekvationslösning
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt

 

Du kommer att få arbeta med:

 • genomgångar på tavlan
 • eget arbete
 • gemensam och egen problemlösning
 • kamratstödjande uppgifter

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

 • Du kommer få visa dina kunskaper vid ett prov
 • Du visar även dina kunskaper i flera situationer under lektionen

 

 

Planering:

v. 4 Prioriteringsregler

v. 5 Förenkla uttryck

v. 6 Uttryck med parenteser och ekvationer

v. 7 Problemlösning

v. 8 Mönster och Diagnos

v. 9 Repetition/Fördjupning

v. 10 SPORTLOV

v. 11 Repetition/Fördjupning och PROV

Matriser

Ma
Betygskriterier

E
C
A
Metod
Du kan prioriteringsreglerna. ex. 2 + 8 x 5
Du hantera mer avancerade uttryck med prioriteringsreglerna. ex. 25 + 3(6+8)
Begrepp
Du kan skriva och förenkla enkla uttryck.
Du kan teckna och förenkla mer avancerade uttryck.
Problemlösning
Du kan lösa enkel ekvationslösning.
Du kan lösa mer avancerad ekvationslösning.
Du kan lösa mer avancerad problemlösning med hjälp av ekvationer.
Reonemang
Du kan tolka enkla mönster och vet hur nästa figur ska tecknas.
Du kan tolka olika mönster och teckna ett uttryck för figur n.
Du kan tolka mer avancerade mönster och även teckna ett mönster utifrån ett uttryck.
Kommunikation
Dina redovisningarna är knapphändiga, men går att följa.
Dina redovisningarna är tydliga med uträkningar som går att följa.
Dina redovisningarna är mycket tydliga med uträkningar som enkelt går att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: