Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5

Skapad 2019-01-21 11:23 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 – 6 Historia
Första perioden av höstterminen ägnar vi åt historia. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett rike med kyrkor, slott, städer och byar och hur Sverige kom att bli ett arvsrike. Vi kommer lära om hur det var för vanliga människor att leva på den här tiden.

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

  Centralt innehåll

  Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

  se nedan

  Arbetssätt och undervisning

  Arbetssätt:

  • Anna-Sofia/Elin berättar och visar bilder.
  • Läsa och diskutera texter.
  • Arbeta med frågor om tiden.
  • Utvecklingslinjer
  • Se filmer
  • Arbete om källkritik tillsammans med Jessica
  • Fördjupning. Pararbete som ska resultera i en tidningsartikel.
  • Avslutande prov. 

  Bedömning

   Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

  Det här ska du kunna om Medeltiden och Nya tiden (Vasatiden)

  • När medeltiden var.
  • När och hur Sverige blev ett rike med en gemensam makt och hur denne valdes. 
  • När och hur Sverige blev ett kristet land.
  • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
  • Att trälar förbjöds.
  • Hur digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. 
  • Att flera handelsplatser blev städer. Stockholm blev huvudstad.
  • Hur befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Utöver dessa fanns det också många människor som inte tillhörde något stånd.
  • Reformationen och vad den innebar för människorna och makten.
  • Att makten i Sverige började gå i arv.
  • Hur människor levde.
  • Upptäckter och uppfinningar - ny teknik
  • Hur vi kan veta de här sakerna genom källor och kvarlevor.
  • Se spår som finns i vår tid som syftar tillbaka på historiska händelser eller personer.
  • Använda begrepp som hör till ämnet historia.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
   Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
   Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
   Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
   Hi
  • Centralt innehåll
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
   Hi  4-6
  • De nordiska staternas bildande.
   Hi  4-6
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
   Hi  4-6
  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
   Hi  4-6
  • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
   Hi  4-6

  Matriser

  Hi
  Medeltiden

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  tidsperioder
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Undersöka utvecklingslinjer
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Använda källmaterial
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Spår av historien
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Historiska begrepp
  • Hi  E 6
  • Hi  C 6
  • Hi  A 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: