Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värlskrigens tid

Skapad 2019-01-21 13:33 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Vi kommer att arbeta med osaker till och konsekvenser av första och andra världskriget.under ett par veckor.

Innehåll

Översikt över arbetets gång

Lektion 1 - Föreläsning med Powerpoint kring ämnets historias syfte och användning.

Lektion 2 - Källövning med ett brev från indianupproret i Amerika 1862. Källan analyserades efter de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende, och tendens.

Lektion 3 - Genomgång källövning + kort film om första världskrigets förlopp. Genomgång av bakomliggande och utlösande orsaker till första världskriget.

Lektion 4 - Film om kolonialism samt att eleverna fick bekanta sig begreppen nationalism, kolonialism och imperialism.

Lektion 5 - Fördjupning nationalism

Lektion 6 - Gå igenom begreppen tillsammans + läsa s.193. Källövning skotten i Sarajevo

Lektion 7 -  Film första världskriget

Lektion 8  - Grupparbete kronologisk tidslinje 1914-1918

Lektion 9 - Grupparbete kronologisk tidslinje 1914-1918

Lektion 10 - Konsekvenserna av första världskriget, Versaillefreden s.205 i historieboken.

Lektion 11 - Film SVT play - Den omöjliga freden

Lektion 12 - Mellankrigstiden - Genomgång med Powerpoint om kontext i Tyskland under mellankrigstiden, Bergrepp antisemitism, inflation, nazism, propaganda tas upp och diskuteras.

Lektion 13 - Orsaker till andra världskriget ur ett aktör och strukturperspektiv. Vad påverkade mest, aktören eller strukturen? Hitler eller den rådande situationen i Tyskland?

Lektion 14 - Instuderingsfrågor andra världskrigets förlopp

Lektion 15 - Världskrigets förlopp

Lektion 16-20 Arbeta med förintelsen utifrån boken "om detta må ni berätta"

Lektion 20 - Konsekvenser av världskriget

Lektion 21 - Världskriget ur flera olika perspektiv - flipped classroom

Lektion 22- Stort slutprov med fokus på orsaker och konsekvenser av både första och andra världskriget.

 

Planeringen kan komma att förändras. Lägg även märke till att allt tar längre tid än vad man tänkt sig så lektionerna är ej exakta men visar en översikt på vad eleverna och jag kommer att gå igenom.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: