Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv vintertid: skidåkning. 19. mars

Skapad 2019-01-21 13:43 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
En dag med skidåkning
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fredagen den 19. mars 2021, åker vi/Rinkebyskolan till Romme för att genomföra vår friluftsdag med inriktning vinter. Syfte: Ett syfte med undervisningen i idrott och hälsa är att eleverna skall få utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider. På så sätt får eleverna möjligheter att utveckla sina rörelseförmågor utöver vad som är möjligt inne i idrottshallen. Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att eleverna skall få förståelse för vädret av ett aktivt friluftsliv. Syfte med resan till Romme: - att främja den personliga utvecklingen samt att utveckla förmågan att arbeta i grupp - stimulera de olika sinnena och därigenom påverka den sociala, emotionella, fysiska/motoriska och kognitiva utvecklingen - att eleverna får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället - att utöka elevernas kunskaper om - samt intresset för friluftsliv vintertid - genom undervisning skall eleverna få kännedom om och ta del av det lokala aktivitetesutbudet - att utveckla elevernas intresse för utelivet

Innehåll

Färdigheter som att kunna simma, åka skridskor och skidor, hitta rätt i okänd terräng och att på egen hand kunna utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram utgör sådana baskunskaper i livet att de är fullt jämförbara med att kunna läsa och skriva. (Engström, O´Reilly, Kirk s.131)

Att vara fysiskt bildad inte bara handlar om att behärska en uppsättning kulturellt accepterade idrottsformer, utan också om att utveckla förmågan att se idrott i ett vidare sammanhang, dvs. exempelvis alternativa uttryck av fysisk aktivitet och att förhålla sig kritisk till den rörelsekultur man ställs inför.   

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan och livs kvalité för alla människor. Barn behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 

 

Syfte

 

-att främja den personliga utvecklingen samt att utveckla förmågan att arbeta i grupp 

-stimulera de olika sinnena och därigenom påverka den sociala, emotionella, fysiska/motoriska och kognitiva utvecklingen

- att eleverna får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället 

-att utveckla elevernas intresse för utelivet vintertid

-att lära sig hantera utevistelse när det är kallt och kyligt

 

Undervisningen i idrott och hälsa syftar till att eleverna skall fä förståelse för vädret av ett aktiv friluftsliv. Naturen är en plats där man kan koppla av, få energi och uppleva naturens färger, dofter och skiftningar med alla sina sinnen.

I LgR 11 i kunskapsområdet ”Friluftsliv och utevistelse” lyfts olika aspekter av utemiljön och naturen fram. Även naturen som kulturbärare och plats för rekreation ingår här.

 

Upplägget

- teoripass i klassrummet

- utomhus undervisning - friluftsliv vintertid

- TEAMS

 

  

 

Ur centralt innehåll:  

-      Friluftsliv och utevistelse

-      Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus 

-      Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

-      Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 

 

RÖRELSEANALYSRAMVERK (Gibbs, 2014, s. 51)

 

Kropp (vad)

-      Kroppsdelar (armar, fötter, bål)

-      Kroppshandling (tyngdöverföring, flygfärd, rotation, steg, hopp)

-      Kroppsform (sträcka, böja, vrida, svänga)

Rum (var)

-      Riktning (fram, bak, upp, ner, sidan, runt)

-      Förflyttningsriktning (rak, cirkel, bågformad, sicksack)

-      Omfång (bredd, smal, lång, kort)

-      Nivå (högt, mellan, lågt)

-      Plan (frontal, horisontal, saggital)

Karaktär (hur)

-      Tid (plötslig, ihållande)

-      Kraft (svag, stark)

-      Utrymme (direkt, indirekt)

-      Flöde (bunden, fri)

Relation (med vem och vad)

-      Med andra (framför, bakom, långt ifrån, nära, över, under, mot, från)

-      Med spel (långt från, nära, kopiera, kontrastera)

 

 

 

 

 

 

Från boken ”Idrott och Hälsa – i går, i dag, i morgon” av Håkan Larsson

 

Bedömning ...

 

 

Friluftsliv

och

utevistelse

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler

 

 

 

 

 

Kunskap ...

Hur åker man lift?

https://www.youtube.com/watch?v=vYaZNr-rZE0 

 

Helt ny i backen?

https://www.youtube.com/watch?v=hJzNm4h8EY4

 

Med aldrig sinande vänlighet

 

 

 

Dženan

 

 

.

 

 

Uppgifter

  • Matris för friluftsliv och skidåkning

  • VT 21 Skidresa till Romme 19 mars

  • Kursplan … Idrott och hälsa

  • Skidresan … lite om allt

  • Övningar som man kan göra hemifrån eller i sporthallen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: