Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA, år 7-9, läsa och analysera skönlitteratur.

Skapad 2019-01-21 13:56 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Läsförståelse
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Hur tror du att det kommer att gå för Alex? Varför tror du just så? Mellan V 4-8 så kommer vi att läsa boken Alex Dogboy. Då kommer du att med hjälp av Läsfixarna få öva på olika lässtrategier så att du får ut mer av det du läser. Ju mer vi läser desto rikare blir vårt ordförråd och då kan vi också formulera oss på ett mer varierat sätt, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Du ska få bli bättre på att läsa och analysera skönlitteratur. 

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  1. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor = berättelser som handlar om hur människor runtom i världen har det och tar upp sådana frågor som de kan stöta på under livets gång och hur man kan fundera på olika saker kring livet. 

  2. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger= Hur man känner igen att en text är just en en berättelse eller att man kan skriva en berättelse i "jag" form, alltså att jag berättar vad jag varit med om eller att det är en "berättare" som talar om vad huvudkaraktären är med om. Hur författaren låter oss följa det som händer i boken. Får vi hoppa fram och tillbaka i tid eller är det hela tiden så att berättelsen handlar om nu och vad som sen händer? Hur får vi en en känsla för hur Alex har det? Vad är det i texten som gör att vi får just den känslan?

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Presentera vilka olika typer av arbetssätt som eleven kommer att möta.

Vi kommer att använda oss av läsfixarna (spågumman och de andra 4 läsfixarna) vi kommer att innan läsning använda oss av spågumman och efter läsningen ta oss an de 4 andra läsfixarna som hjälp för att kunna ha bra diskussioner om det vi läst.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Presentera hur på vilka sätt som eleven kan få det stöd som den behöver för att klara uppgifterna.

Innan vi läser ett kapitel kommer vi att diskutera så att du får ta del av hur dina klasskompisar tänkt. när vi läst ett kapitel kommer vi att plocka ut nya ord så att vi förstår texten bättre och öva på att förklara dem så att vi verkligen förstår dem. 

När du lämnat in din "legimus" lapp så kommer du också att kunna lyssna på boken. 

Du kommer att få arbeta i par när du diskuterar det vi läst så att du kan dubbelchecka med en kompis ifall ni förstått texten på samma sätt. 

Vi kommer att ha charader med de nya ord/begrepp som vi lär oss vid varje pass.

Om du missat någon lektion så kan du läsa texten hemma eller gå på läxhjälpen så att du kan ställa fler frågor om texten. Du kommer också att till varje kapitel få frågor så att du får tänka till kring den text vi läst. dessa frågor kan du själv välja om du vill svara muntligt eller skriftligt på. Du kommer ocks¨å att få delta i diskussioner där jag lyssnar på dina analyser. 

Gökhan kommer också att vara med på alla de lektioner vi har.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att skriftligt och muntligt få visa vad du förstått av det vi läst.

Du kommer att få skriva med hjälp av de olika läsfixarna. du kommer att få berätta om det du uppfattat och vad som gjort att du tänkt just så. 

 

Uppgifter

Matriser

SvA
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: