Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#vonbahrsvinterpratare2019

Skapad 2019-01-21 14:04 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu kära elever ska vi öva på konsten att berätta utifrån ett manus! Vårterminens svenskarbete startade med en inblick i Jonas Hassen Khemiris författarskap och vi har redan lyssnat till hans debut som sommarpratare. Nu är det dags att producera ett eget "prat" och eftersom det är vinter blir vi "vinterpratare" istället för "sommarpratare". Håll i vintermössan så kör vi!

Innehåll

Se länk för fullständig arbetsgång osv:

https://docs.google.com/document/d/158D0dCwl0qvZiHbeGOMBGk4O2C81iOBHazDZgaPKBBA/edit?usp=sharing

 

Syfte:

I det här arbetsområdet får du öva på att skriva ett manus som bygger på personliga upplevelser och att sedan på ett underhållande sätt återberätta det med hjälp av digitala verktyg i eget vinterpratarprogram.

Undervisning:

*Lyssna på några sommar- och vinterpratarprogram från P1 - undersöka hur de är uppbyggda och hur de framförs.

*Diskutera och välja ämnen för vinterprat i responsgrupper.

*Använda tankekartor för att strukturera ämnen.

*Utveckla ett personligt skrivet manus om ett självvalt ämne.

*Spela in/producera eget vinterpratarprogram.

Ditt vinterprat ska

* skrivas i formen av ett manus med anpassning till texttyp: fungerande struktur med inledning, ett ämne som utvecklas och en avslutning (se  den dramaturgiska kurvan).

* följa skriftspråkets regler i skrift (ditt manus) och anpassas med betoning på tal när du spelar in.

* innehålla ord och uttryck för känslor och en vald låt som gestaltar och förstärker det du berättar om.

* vara anpassat för tänkt mottagare (målgrupp) och digitalt inspelat.

 

Bedömning:

Du kommer bedömas fortlöpande under arbetets gång genom:

*hur du deltar i samtal om de sommar- och vinterprat vi lyssnar till

*formativt i skrivprocessen av manus

*respons och bearbetning av manus, samt omdöme av en kamrats vinterprat

*din slutproduktion

Arbetsgång - #vonbahrsvinterpratare

Vecka Lektionsarbete: Elevansvar - läxa

v. 5Presentation av arbetsområdet: Vad är Sommar/Vinter i P1? Introduktion: Lyssna till inledningar hos några sommar/vinterpratare, samtala, kortskriva. Lyssna till Morgan Allings sommarprat.

Fundera på egen idé/uppslag till manusskrivande.

v. 6

Vi lyssnar klart på Morgan Alling.


Vad är skillnaden mellan att vara personlig/privat? Hur är programmen uppbyggda? Vad är den dramaturgiska kurvan?


Arbete med val av ämne - tankekarta/responsgrupp.

Lyssna på eget valt sommarprat.

v. 7

Öva inför NP:

Läsförståelseprov under lektionstid


(v.8 SPORTLOV)

Manusskrivande enligt skrivmall.

Vad är upphovssrätt? Vad gäller när man vill välja bilder eller musik att använda i ett vinterprat?  (Responsarbete)

Utveckla manus till vinterprat.

v. 9

Öva inför NP:

Läs på om texttyper

Fortsätt med manusskrivande/ev. kamratrespons. Vad är en god lyssnare?

Spela in. Louise ska ha fått din digitala inspelning.... Telefon, Mobiltelefon, ...

v. 10

Öva inför NP:

Läs på om texttyper

Lyssna till Vinterprat!

Vi lyssnar till  vinterpratarprogram.

Få respons.

Öva inför NP

v. 11

Nationellt prov SV/SVA

Läsförståelse B-del tis 12/3

Uppsats C-del tors 14/3(Teater år 9: Vildanden, Stadsteatern fre 15/3)

forts. Lyssna till Vinterprat!


Utvärdering/Reflektioner kring vad vi lärt oss om konsten att berätta utifrån ett manus/utvärdering av arbetsprocessen.


musik lyssna dans lyssna på ...hörlurar musik lyssnar ...

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Den digitala delen av #vonbahrsvinterpratare

Rubrik 1

Ännu ej uppnått E
E
C
A
Manusskrivande
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text och musik
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levande göra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Respons och textbearbetning
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntligt framträdande
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: