Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materians egenskaper

Skapad 2019-01-21 14:08 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Så många olika saker det finns. Men vad är de gjorda av? Metall, papper, tyg och plast är exempel på olika material.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga att beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Dina dokumentationer av undersökningar och hur du använder dig av dessa i samtal. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårterminen -19, v 4 - 7.

 

Begreppslista:
¤ material

¤ metall

¤ tyg

¤ plast

¤ glas

¤ plaståldern

¤ atomer

¤ egenskap

¤ vattentätt

¤ sopsortering

¤ fönsterglas

¤ genomskinlig

¤ smält

¤ sand

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO
NO år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Biologi
På väg mot
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
På väg mot
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
På väg mot
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
På väg mot
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
På väg mot
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
På väg mot
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
På väg mot
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
På väg mot
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
På väg mot
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
På väg mot
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
På väg mot
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
På väg mot
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
På väg mot
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
På väg mot
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: