Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk.4 VT-19

Skapad 2019-01-21 14:41 i Västra Karups skola Båstad
Ensemblespel. Spela ackord, bas och slagverk.
Grundskola 4 Musik
Vi lär oss olika musikstilar och pratar om olika typer av instrument. Vi bekantar oss med appen garageband där vi får möjligheten att lära oss spela faded på piano med hjälp av guidning från youtube.

Innehåll

Undervisning

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du ha utvecklat din förmåga att:

-Med timing spela och ackompanjera till låten faded på piano.

-Med timing sjunga tillsammans med andra.

-Beskriva olika musikstilar (jazz, rock, pop och rapp).

-Ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

För att lära oss ovanstående kommer vi att:
-Träna på att spela noter och ackord på piano med hjälp av garageband.

-Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

-Sjunga tillsammans.

-Träna på timing av olika slag.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-Delta i gemensam sång.

-Ha timing vid spel och sång.

-Ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

-Beskriva olika musikstilar (jazz, rock, pop och rapp)

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

-Aktivt delta i våra olika moment

-Spela upp låten faded med hjälp av garageband och youtube.

-Göra ett test där du får möjlighet att visa dina kunskaper inom olika musikstilar och olika musikinstrument.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: