Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-01-21 14:51 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6
Undervisningens innehåll: - Avläsa, storleksordna och jämföra tal mellan 1 och 1000. - Addition och subtraktion inom talområdet 1-100. - Tal i bråkform, uppdelning av tal och multiplicering med hjälp av konkret material. - Använda miniräknare. - Hämta information ur enkla tabeller och diagram. - Lösa enkla matematiska problem och göra rimlighetsbedömningar i vardagliga situationer. - Läsa av kvart i, kvart över och minuter på analog klocka - Konstruera enkla geometriska mönster. - Arbeta med geometriska former och begrepp. - Arbeta med mynt och sedlar och deras värde i relation till varandra. - Mätning av längd, vikt och volym samt de vanligaste måttenheterna. - Veckodagarna och månaderna. - Matematiska ord och begrepp såsom ord för tid (idag, igår, vecka och år), mängd (dubbelt, hälften, lika många och en halv) samt lägesord. Metod: - Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt när du arbetar i dina arbetsböcker. - Du får träna på att använda olika strategier och metoder för att räkna addition och subtraktion; använda dig av ”10-kamrater”, skriftliga metoder och digitala verktyg. - Vi arbetar ämnesövergripande med praktisk matematik t.ex. i hemkunskap och slöjd. - Du får använda olika appar på Ipaden för att färdighetsträna addition, subtraktion och klockan. - Du får lösa enkla matteproblem och samtala kring svaren som du kommit fram till. - Du får använda konkret material som klocka, pengar, kulram, 10-stavar och klossar. - Du får arbeta med geometriska former samt bygga och avbilda mönster. - Du får besöka någon affär, göra prisjämförelser och betala med pengar och kort. Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar och leker affär. - Du får praktiskt träna på att väga och mäta. - På morgonsamlingen tränar vi på tidsbegrepp, veckodagarna och månaderna. - Genom att delta i samtal om matematik, får du ett ökat ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: