Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörkniv, i två olika trädsorter.

Skapad 2019-01-21 15:00 i Rosenvallskolan Söderhamn
Tillverkning av smörkniv
Grundskola 3 Slöjd
smörkniv tillverkad av björk och Jakaranda. Eleven ska få möjlighet att tillverka en smörkniv i tre delar, bladet i Jakaranda och handtaget i björk som sedan ytbehandlas med raps-, oliv- eller linolja.

Innehåll

 

Tema: "Smörkniv"

Val av material, en eller liknande

Idé -pappersmall

Rita av mall, såga med kontursåg använd filklämma för att fästa

Fila först plan kant och bredsidan, sedan runda av därefter fila en egg

Fila och putsa.

Paraffinolja

Dokumentera i loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: