Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-01-21 15:09 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola
Matematik i förskolan är en viktig förberedelse inför barnets fortsatta lärande. Genom att lyfta fram och prata matematik som finns i vår vardag och genom att erbjuda en miljö och material som stimulerar den matematiska förmågan vill vi väcka barnens nyfikenhet inom området.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi möter varje dag matematik på förskolan, i samhället, och i naturen. För att kunna leva i ett demokratiskt samhälle och aktivt delta i beslut om nutid och framtid behövs grundläggande kunskaper i och om matematik. Vi vill fånga det naturliga intresset och förmågan som finns hos barnen genom att inspirera och stimulera barns matematiska förmåga. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi kommer att använda oss av olika tillvägagångssätt för att presentera och få in matematiken i barnens vardag. Vi jobbar med matematikens grundstenar, färger, antal, former, mängd och problemlösning.

Rörelselekar - Sjunga räknesånger - rumsuppfattning

Läsa räknesagor

Flanosagor om matematik 

Sorteringslådor

Språket - räkneord, längdbegrepp, rumsuppfattning, statistik och mängdbegrepp

Bygglek

Spela spel

Pussel

Årshjulet - tidsuppfattning

Programmering - Blue boot

Ordningstal i olika situationer som t ex vid kö, vem står först, sist, mitten.

Matsituationer, hel, halv, antal, fjärdedel osv

Turtagning

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi delar in barnen i tre mindre grupper: gul. röd och grön.

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.  
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i leken.

På ett lekfullt och naturligt sätt utforska/lära matematik i vardagen och planerade aktiviteter, i grupp och individuellt

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering

Vi lyssnar in barnen, hur de använder matematiska begrepp och hur de använder sin problemlösningsförmåga

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i lärloggen

Alla barn deltar efter förmåga och intresse

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: