Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växters och svampars fysiologi

Skapad 2019-01-21 15:10 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Biologi
Momentet handlar om växter och svampars fysiologi och livscykler. Området bygger även vidare på kunskaper om cellen och dess funktion.

Innehåll

Innehåll

I ämnesområdet om växter och svampar handlar det främst om hur växter är uppbyggda samt hur de fungerar. Med fokus bl a på vattentransport och fotosyntesprocesser. Men även hur växters tillväxt och förökning påverkas av t ex hormoner. Dessutom ingår det ett avsnitt om svampar, där även mikrosvampar och deras funktioner behandlas.  

Arbetssätt och kunskapsredovisningar 

Inom momentet kommer vi att ha lektioner med teori, arbetsuppgifter, laborationer och diskussioner inom ämnesområdet. Momentet om växter och svampar avslutas med ett skriftligt prov. 

 
Kunskapskrav 
I momentet om växter och svampar ingår kunskapskriterier från betygsmatrisen främst ifrån området som behandlar begrepp och modeller. Det kommer även på laborationer och i diskussioner ges tillfällen till att visa färdigheter i den laborativa och analytiska förmågan, samt hur väl man kan kommunicera med andra och använda växtfysiologiska begrepp och termer.  

Resursmapp till Powerpoints, arbetsuppgifter mm.

Uppgifter

 • Komplettering Biologi2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
  Bio  -
 • Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
  Bio  -
 • Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.
  Bio  -
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -

Matriser

Bio
Växters och svampars fysiologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga 1
Begrepp och modeller
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Förmåga 2
Analysera och formulera hypoteser
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Förmåga 4
Naturvetenskapligt språk
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: