Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk

Skapad 2019-01-21 15:12 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6
Undervisningens innehåll: Tala, lyssna och samtala: - Kommunikation för olika syften. - Berätta för andra, lyssna när andra berättar och ställa frågor. - Lyssna på högläsning av olika slags texter. - Hålla en muntlig presentation för någon kamrat. - Muntligt beskriva bilder. - Träna på uttal, betoning och satsmelodi. - Utöka ordförrådet. Läsa och skriva: - Arbeta med läsförståelse. - Läsa berättelser som du själv skrivit. - Söka fakta i böcker och på websidor för barn. - Läsa enkla instruktioner och arbetsbeskrivningar med bilder och text - Skriva meningar och enkla texter med penna och på dator. - Skriva till bilder så text och bild samspelar. - Skriftspråkets uppbyggnad med mellanrum mellan ord, stor bokstav i början av en mening och punkt på slutet. - Träna på att stava ljudenligt stavade ord. - Alfabetsträning samt träna på bokstävernas form och ljud. Metod: - På samlingen får du lyssna på kamrater när de berättar och du får själv berätta för dem. - Samtala om innehållet i olika typer av berättelser som du lyssnat på; bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter. - Inför en liten grupp presentera något som du tagit reda på fakta kring med stöd av Ipad, dator eller bilder. - När du arbetar enskilt får du träna på uttal, betoning och satsmelodi i svenska språket. - Genom att du får lyssna på texter, arbeta i böcker och delta i samtal ökas ordförrådet. - Du får träna läsning och skrivning enskilt med en fröken, självständigt när du arbetar i dina arbetsböcker, med Ipad och på dator. När du skriver på datorn får du gärna använda programmet ”symwriter”, där det kommer upp bilder när du skriver. - Du får läsa olika texter såsom sagor, faktatexter för barn samt söka information i böcker och digitalt. Du får läsa enkla recept på hemkunskapen samt följa arbetsbeskrivningar i tekniken och på bilden. - Varje vecka får du tillsammans med en fröken skriva om veckan som varit. Då har du bilder som stöd när du ska berätta och skriva. - Du får träna på alfabetet med spel, pussel och arbetsblad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: