Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-01-21 15:14 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Vi arbetar med antiken och undersöker hur den antika kulturen har påverkat civilisationer idag på olika sätt.

Innehåll

 

Vecka

Lektion

Syfte

Begrepp

Vecka 2

Introduktion historia + film Antikens Grekland

Göra eleverna medvetna om varför vi läser historia

Antiken

Vecka 3

Häfte med instuderingsfrågor om stadsstater

Historisk referensram

Stadsstat

Demokrati

Levnadsvillkor

Vecka 4

Athens demokrati s.36 – jämförelse med dagens demokrati i Sverige

 

Jämförelse Sparta och Athen

 

Film om antikens Grekland

Historiemedvetande

 

 

 

 

 

Att kunna jämföra, likheter/skillnader

Direkt demokrati

Representativ demokrati

Medborgarskap

Vecka 5

Ny uppgift

 

Gör en spelvärld med inspiration från antikens Grekland

 

Eller

 

Skriv en berättelse om ett par med inspiration av antikens Grekland

Skapa en historisk referensram

 

 

Faktasökande, leta källor

 

 

Begreppsförståelse

Grekisk mytologi

Grekiska gudar (Zeus, Athena, Hades tex)

Perserkriget

Trojansk häst

Heloter

Idrott

Filosofi

Vetenskap

Sokrates

Platon

Akilles

 

 

Vecka 6

Fredag 8/2 7A  inlämning av uppgift

 

Torsdag 7/2 7B inlämning av uppgift

 

Examination

Vecka 7

Hellenism – den grekiska kulturens påverkan på moderna civilisationer

 

 

Alexander den store

 

Tors 7B 14/2 Litet prov

 

Fre 15/2 7A Litet prov

 

Historiemedvetande

Alexander den storetteratur

Olympiska spel

Demokrati

Klassisk konst

Litteratur

 

Vecka 8

Romarriket

 

Fortsatt planering efter sportlov v. 9

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: