Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparks 7 Unit 2 Yes man!

Skapad 2019-01-21 15:16 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola F – 9
Vi jobbar med läroboken Sparks för år 7, text och övningsbok. Vi ser också filmen "Yes man!" och skriver recension och sammanfattning av den.

Innehåll

Engelska 7A, 7B och 7C Vårterminen 2018  

Vi kommer att arbeta med Unit 2 part 1 och 2. Kapitel 2 handlar bland annat om filmen, “Yes, man!”

I slutet av arbetsområdet ser vi filmen tillsammans här i skolan. Efter filmen ska ni skriva en filmrecension där ni beskriver filmens innehåll.

 

Bedömning:

Filmrecension av filmen “Yes, man!” där ni skriver en sammanfattning av filmen, samt beskriver någon utvald scen i detalj.

Uppgifter från övningsboken.

Läxförhör: Glosor

 

Tidsåtgång 6 veckor:

 

 

V. 4

Lektion 1:

Läs och översätt texten, The answer is “yes”, på s. 30-31. 

Parvis läser ni texten på engelska och därefter översätter ni den till svenska.

Gör uppgiften,Talk about it!, på s. 31 med en klasskompis.

Lektion 2:

Starta gemensamt med övningen "Listen up: Film discussion", s. 27 i Workbook. Svara på frågorna i ditt häfte.

Arbeta vidare i Workbook s. 24, 25 och 26.

Lektion 3:

Läxförhör på glosor s. 30-31 i Textbook.

Arbeta vidare i Workbook s. 24, 25 och 26.

Blir du färdig tidigt så kan du arbeta vidare med fördjupningsuppgifterna på s. 27-28 i Workbook.

 

V. 5

Lektion 1:

Läs och översätt texten, “Yes man! Oh no!”, på s. 32-33. 

Parvis läser ni texten på engelska och därefter översätter ni den till svenska.

Gör uppgiften,Talk about it!, på s. 33 med en klasskompis.

Lektion 2:

Starta gemensamt med övningen "Listen up: Going to the cinema/movies, s. 31 i Workbook. Svara på frågorna i ditt häfte.

Arbeta vidare i Workbook s. 29 och 30.

Lektion 3:

Läxförhör på glosor s. 32-33 i Textbook.

Arbeta vidare i Workbook s. 29 och 30

Blir du färdig tidigt så kan du arbeta vidare med fördjupningsuppgifterna på s. 32 i Workbook.

 

V. 6

Lektion 1:

Läs och översätt texten, “Where in the world?”, på s. 34-37. 

Parvis läser ni texten på engelska och därefter översätter ni den till svenska.

Gör uppgiften,Talk about it!, på s. 37 med en klasskompis.

Lektion 2:

Starta gemensamt med övningen "Listen up: Four countries, s. 34 i Workbook. Svara på frågorna i ditt häfte.

Arbeta vidare i Workbook s. 33, 34 och 35.

Lektion 3:

Läxförhör på glosor s. 34-35 i Textbook.

Arbeta vidare i Workbook s. 33, 34 och 35.

Blir du färdig tidigt så kan du arbeta vidare med fördjupningsuppgifterna på s. 36 i Workbook.

 

 

V. 7 Februarilov

 

V. 8

Lektion 1:

Gemensam genomgång om hur man skriver en filmrecension (se mer information längre ner, How to write a film review.) 

Diskussion i små grupper om vilka förväntningar som finns på filmen.

Lektion 2:

Vi tittar på filmen “Yes man!” tillammans.

Lektion 3:

Vi fortsätter titta på filmen “Yes man!” tillammans.

Läxa: Skriv en kort sammanfattning av filmen på engelska till nästa vecka.

 

 

V. 9    

Lektion 1:

Redovisa din sammanfattning (läxan) i grupp om tre-fyra. Diskutera likheter och olikheter med klasskamraterna.

Lektion 2:

Skriv din filmrecension, följ nedanstående mall. Texten ska skrivas på engelska.

Lektion 3:

Fortsätt skriv på din filmrecension, följ nedanstående mall. Texten ska skrivas på engelska.

När texten är klar ska den lämnas in till läraren.

 

V.10    

Ev. extra tid till filmrecensionen.

 

 

 

 

 How to write a film review

page1image1904

A Film Review

  1. What is the title of the film?

  2. Who is the director?

  3. In what countries the film made?

  4. What type off film is it? Comedy, Action, Romance.....

  5. Where does the film take place?

  6. When does the film take place?

  7. Who are the main characters in the film?

  8. What is the story?Is the story based on a true event? Is the story based on a novel? Remember not to tell everything that happens, and don ́t reveal the end.

  9. Who are the leading actors and actresses?

  10.What is your opinion of the film? Would you recommend somebody else to go see the movie?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: