Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2019-01-21 15:19 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
Projektet bygger på att vi arbetar med språk, inflytande, delaktighet, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, socialkompetens, värdegrund samt likabehandling.

Innehåll

Målen:

 • Att barnen ska få ett utökat ordförråd både passitvt och aktivt
 • Barnen ska få en utöka förståelse för fysikaliska verb och begerpp
 • Att vi arbeter målmedvetet med naturkunskap och teknik
 • Väcka barnens intresse för matematik

 

Hur:

Genom böckerna om Bockarna bruse och flanosagan får barnen uppleva

 • Ett igenkännande av sagan
 • Att sagan kan berättas på olika sätt
 • Att bockarna och trollet kan se olika ut
 • Att både bron och bockarna kan se olika ut och byggda av olika material
 • Miljön i böckerna ser olika ut

Vi använder oss av böcker, sagopåsar, flanosaga och språkpåse. Barnen får dramatisera sagan samt vi har sett sagan på youtube.

Vi använder oss av konkreta saker, där barnen får tränas i att benämna dem.

Vi använder oss av språkpåsen när vi sjunger sången.

 

Dokumentation:

Under projektets gång kommer vi dokumenter på vår vägg, i portfolio, på unikum samt i vår berättelsebok.

Detta för att det ska bli synligt för barn, föräldrar och pedagoger.

 

Hur blev det?

Reflektion och analys sker fortlöpande under terminen. Utvärdering i slutet av terminen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: