Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2019-01-21 15:30 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Historia
Vad betyder egentligen uttrycken "redan de gamla grekerna" och "alla vägar bär till Rom"? Efter den här kuren i historia kommer du veta det och mycket annat om hur de båda antika världarna har påverkat vårt liv i Sverige idag.

Innehåll

Arbetsområde

Under några veckor ska vi nu läsa om de antika världarna Grekland och Rom. Vi kommer läsa om hur de båda kulturerna uppstod och vilket arv som finns kvar idag. Hur människorna levde och varför de blev stora civilisationer just där.

Konkreta mål

Antikens Grekland

 • beskriva hur kulturmöten mellan greker och folk från andra antika kulturer var viktiga för den antika grekiska kulturen.
 • ge någon förklaring till att antikens greker var bosatta på många olika ställen runt Medelhavet och Svarta havet.
 • beskriva några typiska saker i den antika grekiska kulturen (exempel när det gäller religion, litteratur, teater, idrott, filosofi, och politik)
 • ge någon förklaring till att historiska källor från antiken kan vara svåra att använda för att helt säkert säga något om händelser (till exempel perserkrigen) eller ledande personer (till exempel Alexander den store)
 • ge exempel på att historien om antikens Grekland används på olika sätt i dag samt någon förklaring till att berättelser från den tiden kan tolkas på olika sätt.
 • förklara och använda följande begrepp: kulturmöte och kulturarv

Romarriket

 • beskriva hur det romerska riket uppstod, blev en världsmakt och slutligen gick under
 • ge flera förklaringar både till att romarriket blev så stort och till att det gick under.
 • beskriva hur romarriket styrdes under olika perioder
 • använda någon antik historisk källa för att dra slutsatser om hur det var att leva i romarriket.
 • resonera om kulturarv från romarriket i dagens Europa.
 • förklara och använda följande begrepp: republik och kejsardöme

Bedömning

Se utdrag från läroplanen nedan

Undervisning

 • Läsa i texthäftet och ha genomgångar
 • Jobba med tankekartor och presentationer
 • Se filmerna (finns på sli.se): 
 • Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi
 • Spåren av antiken idag.
 • Antikens Rom
 • Pompeji - den sista dagen

 

Prov/inlämning

 1. Presentation om den grekiska klassiska kulturen
 2. Inlämningsuppgift: Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar än idag och hur påverkar det ditt och din familjs liv?
 3. Tankekarta om vardagslivet i Rom
 4. Prov om Romarriket

Begreppslista

nomad, civilisation, högkultur/flodkultur, rike, imperium, stadsstat, Akropolis, demokrati, hellenism, akvedukt, gladiator, kejsare, konsul, kristendom, pax romana, republik, pyrrhusseger, kulturarv, kulturmöte, migration, koloni

Uppgifter

 • Europa, myten om vår världsdel

 • Spår av antikens Grekland

 • Spår av antikens Grekland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: