Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik med KomTek

Skapad 2019-01-21 15:33 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
På KomTek finns inga instruktioner. Eleverna tittar på färdiga konstruktioner för att själva klura på vilka komponenter som behövs, hur långa de ska vara och hur stora hål som ska borras och i vilken ordning allt ska göras. På detta vis övar eleverna på sina entreprenöriella förmågor. Genom KomTek-pedagogiken får man utlopp för sin kreativitet på ett sätt som kanske inte provats tidigare. Eleverna får använda verktyg, konstruera olika produkter och prova på olika tekniker.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tittar på färdiga konstruktioner för att själva klura på vilka komponenter som behövs, hur långa de ska vara och hur stora hål som ska borras och i vilken ordning allt ska göras. På detta vis övar eleverna på sina entreprenöriella förmågor. Eleverna får använda verktyg, konstruera olika produkter och prova på olika tekniker.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • Ge exempel på några tekniska lösningar. 
 • Använda ett par ämnesspecifika ord.
 • Utifrån förebilder genomföra konstruktionsarbeten.
 • Föra enkla resonemang om hur konstruktioner fungerar och ge exempel på liknande tekniska lösningar.

Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan när vi arbetar i KomTeks lokaler och i skolans tekniksal, både när vi har teknikprat tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

Undervisning och arbetsformer

Vi konstruerar och arbetar praktiskt med olika tekniska lösningar. Vi använder arbetsböcker och dokumenterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
  Tk  C 9
 • Eleven ger också några exempel på andra liknande lösningar.
  Tk  C 9
 • Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  C 9
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett delvis fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
  Tk  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: