Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska - faktatext

Skapad 2019-01-21 16:03 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Syftet med arbetsområdet är att du ska förstå hur en jämförande faktatext är uppbyggd och kunna redovisa en sådan text muntligt och skriftligt.

Innehåll

 

Planering svenska åk 6 - faktatext

 

v.3 - 8

 

Syfte

 

Syftet med arbetsområdet är att du ska förstå hur en jämförande faktatext är uppbyggd och kunna redovisa en sådan text muntligt och skriftligt.

 

Undervisningsmål

 

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 

Tala:

 

 • Planera, genomföra och muntligt presentera en jämförande undersökning

 • Tydligt visa på likheter och skillnader mellan olika produkter

 • Få med redovisningens tre delar: inledning, innehåll och sammanfattning med slutomdöme

 

Skriva:

 

 • Samla viktig fakta om två företeelser/saker

 • Sortera fakta utifrån likheter och skillnader

 • Skriva en jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning.

 • Använda jämförelseord som signalerar likheter och skillnader

 • Skriva och stava rätt

 

Läsa:

 

 • Urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag

 • Sökläsa för att hitta likheter och skillnader mellan företeelser/saker

 • Urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker

 

 Arbetssätt

 

Vi arbetar gemensamt och individuellt med olika arbetsuppgifter, muntligt och skriftligt.

 

Vi arbetar med faktatexten i både svenskan och SO:n. Se bedömning och betygsmatris.

 

Vi använder kamratrespons för att utveckla arbetet.

 

Bedömning

 

Du visar dina kunskaper på följande sätt (se betygsmatris)

 

 • Genom delaktighet i arbetet på lektionerna, muntligt och skriftligt.

 • Genom att kunna skriva en jämförande faktatext

 • Genom att med hjälp av stödord kunna redovisa muntligt, i en mindre eller större grupp eller genom att spela in redovisningen med hjälp av ex en iPad.

 

Från kursplanen i svenska

 

Förmågor

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

 

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

 

Matriser

Planering svenska - faktatext

Rubrik 1

 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  C 6   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv  C 6   Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6   Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Planering svenska - faktatext

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: