Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2019-01-21 16:40 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Teknik Kemi Fysik
Vi kommer arbeta med och undersöka vad som händer med olika ämnen när temperaturen ändras, hur värme sprids och hur man kan hålla kvar värme.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • vilka ämnen som leder värme bra och vilka ämnen som leder värme dåligt.
 • veta hur vissa ämnen påverkas av att temperaturen ändras tex vad händer med vatten
 • bygga en termos och använda dina kunskaper för hur du kan hålla värmen kvar.

Begrepp

 • ledning
 • strömning
 • strålning
 • temperatur
 • grader
 • vakuum
 • luft
 • isolera
 • termos

 

Arbetssätt 

I undervisningen kommer du att:

 • titta på filmer och klipp
 • läsa i läromedlet boken om fysik och kemi
 • undersöka hur värme sprider sig med enkla experiment
 • jobba laborativt utifrån enkla planeringar.
 • träna på att dokumentera dina undersökningar
 • arbeta praktiskt och bygga en termos

Du kommer att:

 • lyssna och delta på genomgångar
 • diskutera och samtal
 • delta aktivt vid laborationer och följa instruktionerna nogrannt
 • dokumentera vid laborationer
 • arbetat aktivt och ta eget ansvar

l

IKT i undervisningen sker genom: filmer, klipp, presentationer i olika former 

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • välja redovisningsform
 • dela med sig av tankesätt och egna erfarenheter

Så kommer du få visa din kunskap 

Formativ bedömning

 • muntlig feedback

 Summativ bedömning

 • exit ticket
 • laborationsrapporter

Bedömning

Vad som skall bedömas i ditt arbete och hur du ska visa sin kunskap:

 • Hur du genomför och planerar en undersökning utifrån enkla instruktioner.
 • Hur du använder utrustningen för laborationer på ett säkert och riktigt sätt.
 • Din dokumentation av dina undersökningar med texter, bilder och tabeller.

Du kommer att få visa dina dokumentationer i din NO-bok och skriva rapport på vissa laborationer.  Du kommer att få visa att du förstår genom din aktivitet i diskussioner i par, grupp eller helklass och hur du delar med dig av din kunskap till andra. Du deltar aktivt under laborationer, reflekterar och drar slutsatser av ditt resultat och använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.

I tekniken kommer du, tillsammans med din labbpartner, tillverka en termos. Arbetet ska dokumenteras i NO-boken, med både skiss och text.

Uppgifter

 • bygga en termos

 • Lab- termos

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: