Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2019-01-21 17:08 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utan trygga barn fungerar ingenting. Därför är det en av våra viktigaste uppgifter inom förskolan att jobba med.

Innehåll

Nuläge

Vi får kontinuerligt in nya barn i gruppen vilket gör att vi hela tiden måste jobba med att skapa trygghet i barngruppen.

Mål

Barnen ska känna sig trygga och veta att de har en självklar plats i gruppen. De ska känna att de är accepterade precis som de är.

Lika viktigt, om inte viktigare, är att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn annars kommer det aldrig fungera med barnen.

 

Genomförande 

Vi bestämmer vilken pedagog som är i vilket rum för att behålla lugnet för barnen. En av oss är i hallen och tar emot de barn som kommer på morgonen.

Vi försöker ha samma rutiner varje dag så att barnen vet vad som ska ske. Vi har också en tidssticka ute i hallen där barnen kan se i

bilder vad och när allt kommer att hända.

 

Vi jobbar mycket med gruppstärkande lekar. Lekar som är anpassade efter vår åldersgrupp. Barnen får då lära sig vilka barn som tillhör vår grupp, de lär sig namnen på alla, de får vänta på sin tur, lyssna på varandra osv.

Vi jobbar också mycket med konflikthantering, hur ska man göra för att vara en bra kompis och vad gör man när man blir osams.

 

Dokumentation  

Vi dokumenterar genom bilder, samtal med föräldrarna, utvärdering på vår reflektionstid och samtal med barnen.

 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: