Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring, Nulägesanalys

Skapad 2019-01-21 17:43 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
CASE seminarier, från marknadsplanen till nulägesanalys. H&M och Scania. Externa och interna faktorer inom ett företag, SWOT-analysen. Vi har undersökt H&M och Scania. Lokalt och nationellt.

Uppgifter

 • CASE, Självvärdering av film, presenation och läraromdöme

 • Rapporten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  För  -
 • Intern och extern marknadskommunikation.
  För  -

Matriser

För
Case, Marknadsföring, Nulägesanalys

E
D
C
B
A
Kunskaper att bedöma
Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Till övervägande del
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Till övervägande del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Kunskaper att bedöma
Förmågan att bedöma sina kunskaper och reflektera över såväl innehåll, presentation, samt resonemang. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger enkla argument för sina ståndpunkter. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: