Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Vatten

Skapad 2019-01-21 18:17 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Barnen som är 3-6 år på avdelning Myran kommer att jobba med NTA (Natur och Teknik för Alla) under vårterminen 2019. Vi ska experimentera inom ämnet VATTEN.

Innehåll

SYFTE

Väcka barnens intresse för att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen kring luft samt finna glädjen i detta.

METOD

Barnen kommer att arbeta med detta en gång i veckan under vårterminen.

 

  VI SAMTALAR OM VATTEN :

   Vad använder du vatten till?

    Finns det vatten på andra ställen än i kranen?

    Var kommer kranvattnet ifrån?

 

VI EXPERIMENTERAR MED BLAND ANNAT:

Vått och torrt

Vatten i fast form - is

Vatten och olja

Vatten lösningar

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Dokumentering kommer ske löpande under vårterminen genom lärloggar i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: