Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2019-01-21 18:18 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Planering av arbete med återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer arbeta med återberättande texter. Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans för att lära oss om den återberättande textens struktur och språkliga drag. Vi har skyltar i klassrummet där syftet, strukturen och de språkliga dragen synliggörs.
Vi kommer att göra olika övningar, både muntliga och skriftliga, för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi kommer tillsammans att skriva en återberättande text kring en gemensam utflyktsdag.
I slutet av området ska vi skriva egen text om friluftsdagen

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • hur du skriver en inledning som ger svar på frågorna vem, var och när.
 • hur du använder dig av olika tidsord som hör till återberättande texter.
 •  att använder dig av verb i preteritum
 • att du har en  kronologisk ordning i din text och delar in texten i stycken.
 • hur du ger respons muntligt och skriftligt på texter utifrån vad ni lärt er med inledning och kronologisk ordning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande texter.

Ny nivå
Ny nivå
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett få tal olika ord.
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Rätt tidsform på verben i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum i din text.
Du har en kronologiskordning i din text.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var och när.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.
Du kan ge respons muntligt och skriftligt på texter.
Du kan ge respons på texter både muntligt och skriftligt.
Du kan med hjälp ge respons på texter muntligt.
Du kan ge välutvecklad respons på texter både muntligt och skriftligt.

Sv
Cheklista för en återberättande text.

Innehåll
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var och när?
Struktur
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
I stort sett alla ord i min text är rättstavade.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: