Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Identitet, relationer och förändring

Skapad 2019-01-21 18:46 i Kristallens förskola Helsingborg
Förskola
- Vad sker i mötet med förändring och hur skapar vi förändring tillsammans? Safirens generativa fråga: Hur provar barnen sin identitet i mötet med förskolans sammanhang, miljön, materialet och bygger relationer i den nya gruppen?

Innehåll

Varför är kunskapen viktig för människan/barnet i världen? Vilka förmågor har vi valt att utveckla i vårt projekt?

Syfte: Genom att arbeta med projektet "förändring" vill vi ge barnen möjlighet att påverka och påverkas av de lärprocesser som uppstår och ge barnen en positiv framtidstro. 

Mål:

Vi skapar förutsättningar för att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 

 • bygga sin identitet/sin självbild

 • bygga relationer

 • kommunicera och ge uttryck för sina tankar, idéer och hypoteser- att förstå och bli förstådd

 • förstå förskolans form

 • leka

 • upptäcka och utforska

 • uttrycka sig kreativt, 100-språklighet

 • ha modet att pröva och ompröva

Vilka förmågor skall barnen utveckla?

 • bygga sin identitet
 • stärka sin självbild
 • bygga relationer
 • kommunicera och ge uttryck för sina tankar, idéer och hypoteser- att förstå och bli förstådd
 • förstå förskolans form
 • leka
 • upptäcka och utforska
 • uttrycka sig kreativt, 100-språklighet
 • utveckla resiliens och uthållighet samt ha modet att pröva och ompröva
 • skapa en förståelse för vad förändring är

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Vad sker i mötet med förändring och hur skapar vi förändring tillsammans?

 

Generativ fråga:

Hur provar barnen sin identitet i mötet med förskolans sammanhang, miljön, materialet och bygger relationer i den nya gruppen?

 

Genom:

Introduktion, pedagogiska lärmiljöer och erbjudanden, pedagogens roll, likheter och olikheter i en heterogen barngrupp.

Hur startar vi?

Under introduktionsperioden bygger vi upp våra lärmiljöer och låter barnen utforska och upptäcka i dem. Vi erbjuder också barnen tid att prova sin identitet i förskolans sammanhang och i mötet med gruppen, miljön och materialen.

Vilka tankar har vi om en eventuell fortsättning?
Förskolan blir vår första plats som barnen får skapa en relation till. I förlängningen vill vi också ge barnen en egen plats i närområdet där vi kan följa den förändring som sker och ge dem möjlighet att aktivt påverka och förändra den.

 

Vad skall barnen förstå efteråt?

 • Att de är en del i ett sammanhang och påverkar och påverkas av det.
 • Att förändring sker på olika sätt, i oss själva, i gruppen, i miljön och i materialen.
 • Att de kan skapa förändring genom aktiv påverkan och att förändring sker av sig själv.
 • Att bygga ett positivt förhållningssätt till förändringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: