Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2019-01-21 18:52 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Vad ska man tänka på när man skriver en faktatext? Hur ser genren faktatexters struktur och uppbyggnad ut? Vi kommer att arbeta med att läsa faktatexter, skriva egna och samtala kring vad som är typiskt för denna genre.

Innehåll

 

Faktatexter årskurs 3 Linehedsskolan

 

Svenska som andraspråk

 

 

 

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Förmågor i fokus:

 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 

Läsa och skriva

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden. 

 

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

 

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

   

 

Konkretisering av målen:
Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

 
Läsa och skriva

 

 • Eleverna ska skapa egna faktatexter där den typiska uppbyggnaden och de språkliga dragen följer genrens strukturer.

 

 • Eleverna ska använda sig av de mallar för textbearbetning som de arbetat med tidigare i sina skrivböcker. Vi kommer att träna på att gå igenom våra texter och förbättra dem.

 

 • Mallarna för textbearbetning kommer eleverna även använda för att kontrollera språket i deras texter. Detta genom att se över stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

 • Vi kommer att arbeta med vad som är typiskt för faktatexters genre, hur man skapar en faktatext och vad som bör finnas med.

 

 • Vi kommer även att träna på att organisera våra faktatexter för att göra dessa tydliga för mottagaren.

 

 

 

Genomförande:

 

Vi kommer att: 

 

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta med både praktiska och teoretiska uppgifter.
 • Läsa faktatexter
 • Producera egna faktatexter utifrån enkla texter
 • Arbeta med skrivläxor inom genren faktatext

 

 

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:
du är delaktig när vi gemensamt går igenom och diskuterar faktatexters innehåll och uppbyggnad

du skriver en faktatext med relevant fakta och har en tydlig struktur i din text.

 

du deltar när vi redovisar våra texter

 

du efterarbetar den text som du har skrivit

 

du deltar aktivt i våra diskussioner

 

Bedömningsverktyg: 
Elevernas egenproducerade faktatexter

 

Diskussioner i helklass och mindre grupper

 

Deltagande på lektionerna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: