Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältar och rollek

Skapad 2019-01-22 07:08 i Skattkistans förskola Hörby
Vi har sett att barnen visat oss att de vill arbeta med hjältar och rollek.
Förskola
Många av barnen på vår avdelning har visat oss ett intresse för hjältar och rollek med dessa av olika slag. En del tycks ha behov av att delta i dialoger kring vad en hjälte är och vad dessa gör. Finns det hjältar som vi inte tänker på? Kan vi själv vara hjältar? Vi tänker att detta kan vara ett slags fortsättning på vårt arbete i dialoger om olika slags känslor och hur barnen tänker kring dessa.... "..hur vet barnen vad som är "det rätta" om de inte fått lära sig fatta moraliska beslut? Med andra ord, hur kan de vara moraliska om de inte fått lära sig hur de ska tänka på egen hand eller utvecklat åtminstone någon sorts omdöme?" (Nottingham och Nottingham,2017)

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Vi vill utveckla barnens tankar kring vad en hjälte är och vad dessa gör? Är en hjälte bara de superhjältar som de flesta av oss känner till? Vad är det som kännetecknar en hjälte? Kan det finnas andra som är hjältar som vi inte tänkt på? Kan jag vara en hjälte? Hur leker vi lekar som handlar om olika slags hjältar samt andra rollekar, och hur är vi mot varandra i dessa lekar? Kan flickor och pojkar leka samma lekar?

Vi vill också ge barnen förutsättningar att i detta arbete utveckla sin förmåga att kommunicera och delge andra sina tankar och ställningstaganden.

Så här vill vi göra:

¤ Vi pratar om vilka hjältar vi känner till och skriver en mindmap.

¤ Vi pratar om vad hjältar gör och skriver en mindmap.

¤ Barnen får välja var sin hjälte att arbeta med och vi skapar tillsammans en "hjältevärld" på vår avdelning.

¤ Barnen får tillsammans med vuxen skapa en liten text om sin hjälte.

¤ Vi tittar på små filmklipp om olika hjältar.

¤ Vi vill arbeta med greenscreen för att barnen ska få vara sin hjälte på "film".

¤ Vi läser böcker och berättelser med olika slags hjältar i handlingen.

¤ Vi stävar efter att ha ett medvetet genustänk i våra dialoger och aktiviteter med barnen.

¤ Barnen får tillgång till rekvisita och kläder för sina hjältar så att de kan leka rollekar med dessa som vi vuxna är härvarande i för att kunna delta i dialoger kring det som leks.

"När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas" (Lpfö18)

¤ Vi strävar efter att ha ständiga dialoger kring hjältars göranden och hur man själv på ett bra sätt hjälper och är mot varandra för att kanske kunna vara vardagshjältar. Hur ska man vara mot andra och sig själv? Vad blir rätt mot  andra och Dig själv i olika situationer? ( Etik och moral...)

"Dialog är ett av de bästa sätten för att lära sig tänka, vara förnuftig, fatta moraliska beslut och förstå annans perspektiv." (Nottingham och Nottingham, 2017)

 

 

Så här vill vi synliggöra utvecklingen:

¤ Vi fotograferar till vår bildram i hallen.

¤ Vi gör lärloggar till/med barnen om deras göranden och läranden.

¤ Vi gör greenscreenfilmer.

¤ Vi dokumenterar i mindmappar och texter barnens tankar.

 

 

Hur blev det?:

190129: Efter att ha berättat för barnen att vi tänkt oss starka ett projekt om hjältar och rollek för att vi sett att många är intresserade av det, så har vi påbörjat arbetet genom att i mindre grupper ha dialoger med barnen om vad en hjälte kan vara. Vi har tillsammans gjort mindmappar om vem som kan vara en hjälte och vad de gör enligt barnen. Barnen har sedan fått välja var sin hjälte som de vill arbeta med. Vi har tillsammans letat efter en bild på denna på datorn och skrivit ut, som barnen sen kan färglägga och laminera, för att sedan skapa en hjältevärld i ett av våra rum på vår avdelning. Barnen har valt olika hjältar.

 

190131: Barnen har fått berätta sina tankar om den hjälte de valt och vuxna har skrivit ner dessa reflektioner. Flera barn har sen varit med vid datorn för att på denna skriva ut reflektionerna i små texter som barnen också fått laminera och fästa upp intill sin hjälte. Detta tänker vi skulle kunna vara ett steg i att barn får en förståelse för och "intresse för skriftspråksamt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap" (Lpfö 18). 

190201: På fredagar har vi börjat titta på Suppersnälla SilversSara och StålHenrik som finns på öppet arkiv på SVT play. Detta handlar mycket om vad hjältar kan hjälpa till med i vardagen och det innehåller också en del om genustänk då Sara är lite modigare än Henrik, men Henrik ofta får hjälpa Sara när hon ställt till det lite t ex.

Alltså handlar det mycket om mod, att hjälpa varandra med saker som kan vara svårt i vardagen, samarbete och att hantera hetsigt humör om det dyker upp, hur man ska vara mot varandra och bryta könsroller m m.

Barnen leker spontant mycket rollekar med de utklädningskläder vi har redan. Vi försöker att vara med i eller vara härvarande vid dessa för att kunna vara inlyssnande och kanske utmana eller vidareutveckla lekarna med små inlägg och tankar som kanske kan passa in.

 

 

190206: Vi har introducerat för barnen vad Greenscreen är. En lärare hade gjort en liten film där hon går i ett godisland för att kunna illustrera för barnen ett exempel på hur man kan göra. Barnen fick sedan i "läxa" att fundera på vad de vill göra utklädda till/med sin hjälte och Greenscreen. Vilken miljö ska hjälten filmas i? Vad ska den göra?...

190211: På fredagarnas stunder med Supersnälla SilverSara och StålHenrik har vi diskuterat en del kring en ”kur” som Supersnälla SilverSara går in i då hon blivit arg för att någon varit dum mot något barn. där inne rinner det arga av henne och Supersnälla SilverSara blir glad och snäll igen. Vi har tänkt på om det kunde var något vi också kunde ha på Diamanten så vi har nu gjort oss en sån. 

Hit in kan man få gå en stund om man känner sig lite arg eller vill vara ifred en stund. Liten som stor...så kanske det arga och sura rinner av ut i röret!:)

190215: Vi har nu börjat arbeta med greenscreen. Barnen har fått välja vilken hjälte de vill gestalta (kanske vill de nu välja en annan hjälte än den de arbetat med förut), och det har varit dialoger om hur barnet vill vara klädd och hur man kan fixa detta (rekvisita). Vi tänker att vi vid dessa undervisningstillfällen erbjuder bara ett eller två barn i taget för att det ska vara fullt fokus på just det barnets tankar och lärande - kvalité. Barnets gör sig beredd att agera, filmas, väljer vilken bakgrund om ska läggas på och får se den färdiga filmsnutten!

190312: Barnens små egna greenscreenfilmer som de själv varit med och bestämt hur de ska vara, har vi nu satt samman till en gemensam lång film som visats för barnen. Barnen verkar tycka att det är väldigt kul att dels få se och visa sin egen film, men också att se andras filmer, alltså intresse för sina kompisars göranden.

Vi har också gjort bilder på varje film så barnen kan se och välja en film att se som de sen letar upp i barnen egen I-pad. Detta kan barnen tillsammans hålla på med långa stunder.

Vi har letat efter och hittat en del sångerpå temat hjältar som vi gjort Qr-koder av som barnen kan läsa av och lyssna på/lära sig. Vi tänker oss att vi dessa sånger också i samlingar.

På vilan efter lunchen har vi hittat en avslappningssaga som handlar om superhjältar och barn som vi lyssnar till.

Det har pärlats och pärlas mycket superhjältar på Diamanten :)...

190326: Barnen enas om vad det ska stå i en inbjudan till filmfestivalen och skriver och pyntar dessa inbjudningar tillsammans. De visar prov på stor förmåga att samarbeta kring detta och vilja att göra sitt ”finaste” på ett och samma papper, de kan alltså också vänta på sin tur ganska länge:).

190409: Vi har haft vår filmfestival! Förväntningarna hos barnen inför att deras nära och kära skulle komma till deras förskola och se det arbete de gjort under så lång tid gick nästan att "ta på". Barnen visade sina gäster filmen och vad de arbetat med här på förskolan. De var också duktiga på att bjuda sina gäster på de popcorn, salta pinnar och saft som de tillsammans bestämt att bjuda på och inhandlat.Uppslutningen var fantastisk! Vi vill faktiskt också ta oss rätten att tycka att filmen barnen skapat tillsammans är fantastiskt fin:).

 

 

Reflektion och analys:

190129: En del barn hade spännande reflektioner! Superhjältar har av naturliga skäl pratats kring men även t ex mammor har nämnts som hjältar, fröknar, brandmän o s v. detta möjligen efter dialogen kring vad hjältar gör-att hjälpa andra:)

190131: De texter barnen skrivit är inte så långa men barnens egna. Vi tror att om barnen får möjligheter att göra detta flera gånger så ökar deras förståelse och förmåga att "tänka" längre texter. Barnen har också visat oss att många är intresserade av bokstäver. (Se vårt arbete/hjul om bokstäver.)

Vi tycker oss se att genusarbetet är lättare med flickorna än pojkarna. Flickor leker Spiderman och Stålmannen såväl som prinsessor, men pojkar leker Spiderman och Stålmannen men inte prinsessor. Det är lättare att använda uttrycks som stark och snabb och uppmuntra flickor att ta plats än att uppmana pojkar att vara "mjukare" och "försiktigare" och leka "typiskt flickiga lekar".

Vi tycker oss nu oftare höra bland barnen att man uttrycker att man kan leka tillsammans och hjälpas åt, och i en del situationer tycker vi oss också se att en del barn tänker (och gör) i dessa banor.

190225: En reflektion som kom upp i arbetet med Green Screen-filmen är att det är många av barnen som bytte superhjälte. En tendens som man kan se lite grann är att de ändrade till den hjälte som deras "idol" eller bästa kompis hade valt i det första arbetet. Detta är en reflektion som man verkligen kan fundera över varför barnen tänker så.

190226: Det tycks som att vi lyckats komma en bit längre på väg med att visa barnen att vi är intresserade av vad de tänker och arbetar med genom att vara mer medvetna i de dialoger vi är delaktiga i med barnen i det här projektet och genom att göra barnen mer delaktiga i dokumentationerna. Då vi dokumenterar och för dialoger med barnen så tycks de lite mer vana vid att kommunicera sina tankar och åsikter så att vi vuxna kan fånga upp dem och bygga vidare undervisningen baserat på detta. "Att dokumentera blir därmed ett sätt att "göra " förskola och ett sätt att vara förskollärare på, men också ett sätt att se på barn." (Riddersporre och Bruce, 2014)

 

 

 

190312:Vi tycker oss märka på en del barn att det kommer sig lite mer naturligt att man ber om ursäkt då man råkat tex knuffa till någon och att man vid besvikelse och meningsskiljaktigheter kan beskriva mer i ord vad man tycker och tänker istället för handgripligheter.

190409:Vi känner nu att då vi haft vår filmfestival är det en naturlig avrundning på barnens projekt om superhjältar. Material och tankar finns kvar i verksamheten och lekar, men barnen tycks nu  visa oss att de på något sätt är färdiga med det "aktiva arbetet" med superhjältar och visat oss nya intressen.

 

Hur går vi vidare?:

190129: Vi vill försöka arbeta med barnens förmåga att reflektera och att ge uttryck för sina tankar genom att tillsammans med barnen skapa texter till deras valda hjältar av barnets egna reflektioner kring denna.

190204: Vi vill försöka visa en ny dimension i barnens lekar och hjältetankar genom att börja arbeta lite med greenscreen.

Vi vill köpa in böcker om superhjältar som vi hittat, både i vanlig bokform och som e- bok för att kunna läsa med/ för barnen på olika sätt.

190312: Vi vill visa upp det fina arbete barnen gjort med sina små hjältefilmer genom att barnen får skapa en filmfestival med inbjudan till filmvisning och annat som barnen kan komma på hör till deras festival, för de andra barnen på förskolan, personal och föräldrar.

190409: Vår student från högskolan har sett intresset hos barnen för att hjältar flyger och vill erbjuda barnen att arbeta vidare med detta. Hon tänker erbjuda barnen att var med om några experiment om luft där barnen praktiskt deltar (naturkunskap).

 

 

Källor:

Nottingham och Nottingham 2017// Utmanande lärande i förskolan// Natur och Kultur

Skolverket 2018// Läroplan för förskolan //Skolverket

Riddersporre och Bruce 2014// Berättande i förskolan// Natur och kultur

 

Uppgifter

 • Mindmap hjältar och rollek

 • Barnens mindmap 1

 • Barnens mindmap 2

 • Barnens mindmap 3

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: