Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och kärnfysik åk 9 vt-19

Skapad 2019-01-22 09:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Fysik
Vi undersöker ljusets egenskaper och vandrar sedan vidare in i atomkärnornas förunderliga värld. Vad händer där, när...? Vi kommer också att ta en titt ut i världsrymden och se hur den är uppbyggd, utifrån det vi vet.

Innehåll

Optik och Kärnfysik

Målet med undervisningen är att...

Du ska utveckla en förståelse för:
- ljusets egenskaper, hur det reflekteras och bryts 
- hur en atom är uppbyggd
- vad radioaktivitet är och hur den kan användas och när den inte är önskvärd
- hur kärnkraft fungerar, hur vi använder den samt för- och nackdelar med den
- hur universum är uppbyggt, utifrån de kunskaper och teorier vi har

Tid: 

Första delen av vårterminen (ca till och med vecka 11 - universum något senare)

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med ett varierat arbetssätt där vi varvar lärarledda lektioner med enskilda uppgifter och grupparbeten.
Vi kommer att använda Schoolido och Studi som bas när det gäller faktainhämtning, men också olika webbaserade källor samt kopierat material.
Elevdelaktighet - eleverna är delaktiga i valet av bedömningstyp, arbetsgång och i viss mån val av faktabas.

Detta ska bedömas:

Arbetet under lektionstid - muntligt och skriftligt - bedöms alltid.
Vi kommer att jobba med olika uppgifter enskilt och i grupp, som bedöms.
Redovisningar och tester/prov kommer att bedömas.

Då kommer bland annat att bedömas hur du:
- med hjälp av de teorier, begrepp och modeller vi behandlat, kunna resonera om för området viktiga begrepp såsom ljusets utbredning, brytning, reflektion, strålgångar, synligt/osynligt ljus etc.
- med hjälp av de teorier, begrepp och modeller vi behandlat, kunna resonera om för området viktiga begrepp såsom atomkärna, elementarpartiklar, fusion och fission, strålning, radioaktivitet etc.
- ser samband och drar slutsatser, utifrån inhämtad kunskap, kring strålning, kärnkraft, universums uppbyggnad etc.
- visar förståelse för för- och nackdelar med radioaktiv strålning och kärnkraft. Samt kan ta ställning i dessa frågor.
- ser hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, t ex inom sjukvård och informationsteknik.

 

För enskilda och gruppuppgifter, se respektive Classroom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: