Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer, Antiken och kolonialism

Skapad 2019-01-22 10:19 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Vi kommer att läsa om tidsperioderna: De första civilisationerna, Antiken och kolonialism. Ni ska få en förståelse för varje tidsperiod samt kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor var och förändrades. Ni ska även kunna förklara och resonera kring de olika epokernas uppgång och fall och vad vi kan se för spår idag från dessa tider.

Innehåll

Veckoplanering:

Vecka 4:

Lektion 1 - Vad är högkulturer och Mesopotamien som högkultur.

Lektion 2 - Genomgång av uppgift, starta individuellt arbete kring  din högkultur.

Vecka 5:

Lektion 1 - Individuellt arbete med din högkultur.

Lektion 2 - Individuellt arbete med din högkultur.

Lektion 3 - Förberedelse, Tvärgruppsredovisning samt inlämning av uppgift

Vecka 6:

Lektion 1 - Antikens Grekland, vad är det? Vad kännetecknar denna tidsperiod?

Lektion 2 - Antikens Grekland, fortsättning samt start för uppgiften Antikens reportrar i samarbete med SV/SVA.

Lektion 3 -  Antikens reportrar

Vecka 7:

Lektion 1 - Antikens reportrar

Lektion 2 - Antikens reportrar

Lektion 3 - Antikens reportrar + inlämning

Vecka 8:

Lektion 1 - Medeltiden

Lektion 2 - Medeltiden

Lektion 3 - Medeltiden

Vecka 11:

Lektion 1 - Medeltiden

Lektion 2 -  Kolonialism

Vecka 12:

Lektion 1 - Kolonialism - Historiebruk

Lektion 2 - Kolonialism

Lektion 3 - Repetition inför prov 

Vecka 13:

Lektion 1 - Prov, Medeltiden - Kolonialism samt spår av Antiken

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov medeltiden och kolonialism

 • Prov medeltiden och kolonialism

 • Inlämning Antikens reportrar

 • Prov medeltiden och kolonialism

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: