Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och väsen

Skapad 2019-01-22 10:24 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F – 1 Svenska SO (år 1-3)
Myter? Väsen? Vad är det?

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska väcka elevernas nyfikenhet för olika väsen och myter samt ge dem kunskaper om hur man trodde förr i tiden. 

Arbetsområdets innehåll:
Vi kommer att arbeta med olika myter och prata om de vanligaste väsen som man i Sverige har trott på. 

Arbetssätt:
Vi kommer att läsa texter.

Vi kommer att titta på avsnitt från serien "Mytologerna".

Vi kommer att lyssna på radioprogrammet "Tro och väsen".

Vi kommer att skriva texter.

Vi kommer att samtal och diskutera.

 

Så visar du dina kunskaper:
Du kommer att få skriva en fakta text om ett väsen.

Du är aktiv under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO åk 1-3 Myter och Väsen

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Jämföra förr och nu
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Människans tidiga historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: