Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2019-01-22 10:39 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
I detta arbetsområde ska vi få en inblick över hur vårt DNA är uppbyggt och hur våra gener förs över till nästa generation. Vi kommer också fundera kring hur ärftligheten, både genom arv och miljö, kan påverka individen och dess egenskaper. Avslutningsvis kommer vi även diskutera hur upptäckten av DNA-molekylen och den genetiska koden har påverkat samhället.

Innehåll

Genetik

Under detta område kommer vi gå igenom delar som handlar om:

DNA och molekyler

Nya celler, nytt DNA

Ärftliga egenskaper

Förändringar i DNA

Arv och Miljö

Vi kommer tillsammans på lektionerna skriva ned anteckningar och göra en del övningar samt laborationer inom dessa delar. 
Avslutningsvis kommer eleverna få möjlighet att visa vilka kunskaper de fått med sig från området utifrån de kunskapskrav som ni kan hitta i matrisen. 

Vi utgår ifrån läromedlet som finns på NE.se vilken eleverna fått inloggning till. Ett tips är att ha koll på dem anteckningar jag lagt ut på detta läromedlet inför de bedömande delarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik - första delen

E
Tänk på! Hur är det? Översiktligt. Du ska presentera den grundläggande fakta och översiktligt argumentera för ditt ställningstagande.
C
Tänk på! Varför är det så? Utförligt. Presentera omfattande och relevant fakta som ger läsaren en bra förståelse för området. Du tar ställning och har relevanta och faktagrundande argument för ditt ställningstagande.
A
Tänk på! Vad kan det leda till? Vad krävs för att detta ska kunna ske? Analysera, nyansera och generalisera. Här ska du lyfta din fakta till helheten. Tänk utanför fakta och analysera och diskutera området ur ett bredare perspektiv. Tänk i termer som å ena sidan och andra sidan.
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Diskussion och ställningstagande
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: