Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK Konsumenträtt

Skapad 2019-01-22 12:06 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
SYFTE: Genom undervisning ska eleven få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsan, välbefinnandet och våra gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparsamhet, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Innehåll

CENTRALT INNHEHÅLL: (lgr11) 

 • Ställningstagande vid val av varor och tjänster vid inköp av livsmedel. 

 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang. 

 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter. 

 

NÄR: 

Vecka 2-6  

 

MATERIAL: 

Arbetsmaterial från Konsumentverket och Kronofogden 

Läroboken: Hem- och konsumentkunskap 7-9 s. 133-147 

 

BEDÖMNING 

Bedömningen sker formativt under lektionerna vid diskussioner i små grupper och i helklass. Det är därför viktigt att du alltid gör ditt bästa och deltar aktivt under diskussionerna i helklass.  Dina kunskaper kommer även att bedömas summativt med ett prov.

 

 

4Konsumenträtt

 

Vecka

Det här gör vi:

Läxa

2

Blåbärspaj

Betygsdiskussion och framåtsyftade planering

 

Sätt mål i HKK s. 36

3

Konsumenträtt:

Öppet köp, Bytesrätt

Ord och begrepp

Film: Vad betyder konsumenträtt

Film: ord och begrepp

Uppgift: ord och begrepp

Klaga på bästa sätt

s. 133-

 

Träna orden och begreppen

Minns du? Så skyddas konsumenter s. 133–135

 

 

 

4

Konsumenträtt

Lagar och internet köp

Fällor på internet

Konsumentköplagen S. 136–137

Övriga lagar s. 138–141

Handla på nätet s. 143–146

Testa dig själv, lätt

 

5

Konsumenträtt

Etisk konsumtion

Arbeta i mindre gr.

Om ARN (17)

Alla övningsfrågor till provet

6

Prov s. 133-147

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
HKK Konsumenträtt

E
C
A
Rättigheter och Skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: