Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom VT19

Skapad 2019-01-22 12:45 i Tiundaskolan Uppsala
Ett arbete som utgår från läroboken Upptäck religion.
Grundskola 4 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Vem var Jesus? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETA MÅL

Du ska kunna:
1. Redogöra för kristna ceremonier, bl.a. dop, konfirmation, bröllop och begravning

2. Redogöra för kristna högtider, bl.a. jul och påsk och varför de firas.
3. Göra jämförelser mellan kristendomens och andra religioner.
4. Delge dina åsikter kring etiska frågor.

ARBETSPROCESS

Vi kommer att utgå från läroboken "Utkik Religion" där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar, svara på frågor och ta del av kamraters tankar och åsikter. Du ska sammanställa ditt arbete i din SO-skrivbok.

BEDÖMNING

Jag bedömer din förmåga att delta i diskussioner kring kristendomen på lektionerna och ditt skriftliga arbete kring olika frågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 4

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Kristendomen och dess högtider.
Redogör för de centrala tankegångarna i kristendomen och kristna högtider och ceremonier.
Har inte koll på de grundläggande tankegångarna inom kristendomen.
Har grundläggande kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier.
Har mycket goda kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier och berätta varför de firas. Kan analysera och diskutera.
Jämföra kristendomen med andra relgioner
Kan inte göra enkla jämförelser mellan kristendomens och andra religioner.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomen och andra religioner.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens och andra religioner samt motiverar utifrån fakta.
Kristendomens inriktningar
Har inte tillräckliga kunskaper om de olika inriktningarna.
Du kan med enkla beskrivningar berätta om minst en inriktning.
Du kan på ett tydligt sätt beskriva minst en inriktning och göra jämförelser mellan de olika inriktningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: