Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i matematik, år 5, VT

Skapad 2019-01-22 14:29 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Vårens arbete i matematik i årskurs 5

Innehåll

När?

Innehåll

2

Termometern, linje- & cirkeldiagram, medelvärde

3

Problemlösning, Diagnos 5, Prov 2 del B

4

Prioriteringsregeln, division med rest, kortdivision med minnessiffra, välja räknesätt

5

Ekvationsförberedande, negativa tal, Diagnos 6

6

Blå/röda sidor, problemlösning, spel

7

Jämföra bråk, del av antal, sambandet mellan bråk och decimaltal

9

Problemlösning, Diagnos 7, blå/röda sidor

10

Problemlösning, Prov 1 del A & B, introduktion av procenträkning

11

Sambandet mellan procent och decimaltal, procent av antal, kombinatorik

12

Diagnos 8, blå/röda sidor, problemlösning

13

Avrundning med en och två decimaler, addition och subtraktion med decimaltal

14

Multiplikation och division med decimaltal, problemlösning

15

Diagnos 9, blå/röda sidor, problemlösning

17

Vinklar, begreppen rät/spetsig/trubbig, dela en cirkel i fyra räta vinklar samt känna till de fyra gradtalen 90/180/270/360, använda gradskiva

18

Rita vinklar, triangelns gradsumma

19

Symmetri, problemlösning, Diagnos 10, blå/röda sidor

20

Blå/röda sidor, problemlösning, Prov 2 del A & B

21-24

Repetition, göra klart


När terminen är slut ska jag kunna… 

-          läsa av en termometer

-          läsa av samt rita ett linjediagram

-          läsa av ett cirkeldiagram i både bråk och procent

-          räkna ut medelvärde

-          prioriteringsregeln

-          räkna division med rest, samt minnessiffra

-          jämföra och storleksordna både negativa och positiva tal

-          skriva en halv med flera olika bråk

-          jämföra och storleksordna olika bråk

-          räkna ut del av antal (t.ex 2/3 av 18)

-          skriva bråk som decimaltal

-          uttrycka 100 %, 50 % och 25 % som bråk

-          dela upp 100 % i olika procentsatser

-          avrunda decimaltal till närmaste heltal

-          räkna de fyra räknesätten med decimaltal

-          förklara rät, spetsig samt trubbig vinkel

-          hur många grader ett halvt samt ett helt varv är

-          använda en gradskiva till att läsa av samt rita vinklar

-          räkna med vinkelsumman av en triangel

-          kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: